Skuteczny i poprawnie skonstruowany biznesplan to przewidywana ścieżka powstania i rozwoju przyszłej firmy. To mapa wskazująca, jak dotrzeć do określonych celów, jak zmierzyć się z przeciwnościami oraz jak odróżnić jedno od drugiego. Pozwala też zweryfikować, czy pomysł na biznes ma szansę powodzenia oraz zaplanować kolejne działania. Jednym z narzędzi jest biznesplan online. Na czym to polega? Jak wykorzystać jego potencjał? Czym jest biznesplan online?

Biznesplan, co to jest?

To dokument, który bardzo szczegółowo i precyzyjnie opisuje strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Znajomość oczekiwań, dróg dochodzenia do postawionych sobie celów pomaga przewidzieć i zaplanować konkretne działania.

Pod uwagą brane są następujące elementy:

 • mocnych stron;
 • zagrożeń;
 • zasobów;
 • planów;
 • celów;
 • wydatków. 

Uwaga! Nie należy kopiować już istniejących biznesplanów! Prowadzenie własnej działalności gospodarczej z pewnością jest zajęciem czasochłonnym, absorbującym i wyczerpującym.

Przedsiębiorcy nader często narzekają na brak czasu, a tworzenie biznesplanu traktują jako dodatkowe obciążenie biurokratyczne. Dopiero zmierzenie się z trudnościami, które dzięki biznesplanowi udało się przewidzieć, sprawia, że ocena tego dokumentu ulega zmianie na korzyść.

Między innym dlatego kopiowanie cudzych pomysłów nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Poza tym na podstawie biznesplanu banki określają możliwości, siły, finanse i zasoby niematerialne danego podmiotu gospodarczego. Wysokość kosztów stałych i szacowanych kosztów dodatkowych w konfrontacji z przewidywanymi przychodami dają podstawę do oceny wydajności firmy na najbliższe lata.

Doświadczony pracownik instytucji finansowej na podstawie historii np. rachunku bankowego jest w stanie dość szybko zorientować się w nieścisłościach, co może skutkować niepomyślną decyzją odnośnie do kredytowania działalności firmy.

Biznesplan online

Znacznie lepiej jest posłużyć się gotowym szablonem dostępnym w sieci. Nie oznacza to bezmyślnego kopiowania, chodzi raczej o zachowanie poprawnej struktury dokumentu.

Faktem jest, iż w myśl przepisów prawa nie ma ujednoliconej konstrukcji biznesplanów, jednak wypada pamiętać, iż osoby zajmujące się nimi na co dzień przyzwyczajają się do pewnej kolejności występowania informacji.

Nie zawsze urzędnika interesuje całość dokumentu, czasem skupia się on na jego części. I właśnie umiejętność odnalezienia tej części w bogatym spisie wszystkich zagadnień jest znakomitym ułatwieniem. Stąd przyjęło się, że poprawny biznesplan powinien mieć z góry określoną strukturę.

 • Struktura biznesplanu i jego poszczególne elementy;
 • Streszczenie (opis przedsięwzięcia);
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa;
 • Opis produktu lub usługi;
 • Otoczenie wewnętrzne (pracownicy);
 • Otoczenie zewnętrzne (rynek i konkurencja);
 • Marketing i sprzedaż;
 • Plany i harmonogram działań;
 • Analiza finansowa;
 • Załączniki.

Trzymanie się tej formuły z pewnością zostanie przyjęte pozytywnie przez dany urząd lub instytucję finansową.

Gotowy biznesplan online nie jest klasyczną ściągą. Raczej należy go traktować, jako gotowy projekt opracowany graficznie i merytorycznie. Szczegóły dotyczące prowadzonej obecnie lub w przyszłości działalności przedsiębiorca powinien uzupełnić własnoręcznie.

Mając gotowy szablon, nie powinno to zając zbyt wiele czasu, a z pewnością przyniesie wiele korzyści i satysfakcji.

Czy warto korzystać z biznesplanu online? Jeśli wykonanie dokumentu będzie rzetelne i przemyślane, nie ma żadnych przeciwwskazań. Wręcz przeciwnie.