Niezwykle ważnym, choć często pomijanym aspektem związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest wykorzystywanie numerów identyfikacyjnych. Należą do nich na przykład: Numer Identyfikacji Podatkowej (znany powszechnie jako tzw. NIP) oraz Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Bardzo ważną, a jednocześnie niedocenianą rolę ma numer REGON. Co oznacza skrót REGON i dlaczego jest ważny podczas prowadzenia działalności gospodarczej?

REGON — najważniejsze informacje

W praktyce gospodarczej potocznie używa się określenia „REGON” lub „numer REGON”. Jest to akronim pochodzący od słów: Rejestr Gospodarki Narodowej (formalna nazwa tego systemu to: Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej).

Prowadzeniem rejestru REGON zajmuje się GUS — Główny Urząd Statystyczny. To właśnie dzięki numerowi REGON, który jest obligatoryjny dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, możliwe jest sprawne aktualizowanie baz statystycznych dotyczących krajowego systemu gospodarczego. 

Jak można uzyskać numer REGON?

Z pewnością dobrą wiadomość dla przedsiębiorców stanowi fakt, że uzyskanie numeru REGON dla zakładanej działalności gospodarczej nie stanowi większego problemu. Dzięki temu początkujący przedsiębiorca będzie mógł skupić się na innych formalnych aspektach, w tym na przykład wyborze formy opodatkowania dla swojego biznesu lub wdrożeniu systemu księgowego w firmie.

Zasadniczo, numer REGON uzyskuje się niejako „automatycznie”, tzn. podczas składania:

  • wniosku CEIDG-1 (składają go m.in. przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej),

  • dokumentów w celu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (obowiązek ten dotyczy m.in. wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Wraz z dokonywaniem tych czynności wniosek o nadanie unikalnego numeru REGON dla firmy jest przekazywany w imieniu przedsiębiorcy do Głównego Urzędu Statystycznego.

Uzyskanie REGON nie wiąże się z żadnymi opłatami dla przedsiębiorców. Jeśli chodzi o czas oczekiwania na uzyskanie numeru, to jest to nie więcej niż dwa tygodnie. Oczywiście, w tym czasie można już prowadzić działalność biznesową i np. pozyskiwać klientów dla swojej marki.

REGON — jak postrzegają go przedsiębiorcy?

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą numer REGON nie jest „doceniany” w takim stopniu, jak ma to miejsce na przykład w przypadku Numeru Identyfikacji Podatkowej. Taki stan rzeczy wynika zapewne z faktu, że na mocy obecnie obowiązujących przepisów, tzn. znowelizowanej ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej, umieszczanie numeru REGON na pieczątce firmowej nie jest obowiązkowe. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku podstawowego rodzaju dokumentów finansowych, tj. faktury — tu również nie trzeba umieszczać numeru REGON.

W rzeczywistości, numer REGON jest niezbędny podczas rozliczeń z organami administracji państwowej i samorządowej. Jak już wspomniano, jego stosowanie znacząco usprawnia prowadzenie statystyk gospodarczych (to właśnie dlatego np. dwie pierwsze cyfry REGON odnoszą się do województwa, w którym dane przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę).