Rozwój nowoczesnych technologii internetowych sprawił, że zarządzanie przedsiębiorstwem w dwudziestym pierwszym wieku stało się pod wieloma względami znacznie prostsze. Systemy online pozwalają między innymi na rejestrację nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to z pewnością dobra wiadomość szczególnie dla początkujących przedsiębiorców, którzy myślą z niechęcią o licznych obowiązkach formalnych.

Rejestracja sp. z o.o. online to nie tylko udogodnienie, ale także obowiązek

Począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku, dokonywanie przez wspólników czynności rejestracyjnych z użyciem systemu online to nie tylko cenne udogodnienie, ale także obligatoryjny wymóg. Obecnie rejestracja przez internet to jedyne dostępne rozwiązanie. Jest ono wymagane nawet wówczas, gdy umowa zawierana między wspólnikami powstającej spółki z o.o. została przygotowana ze wsparciem notariusza.

Rejestracja sp. z o.o. online — jak to zrobić?

Zasadniczo, możliwe jest utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem jednego z dwóch systemów online. Są one następujące:

  • system S24, za pomocą którego wspólnicy mogą wygenerować wzorzec umowy spółki. Jest to rozwiązanie w sytuacjach, gdy zawierana umowa nie przewiduje żadnych niestandardowych zapisów dotyczących np. sposobu podziału zysku czy uprawnień poszczególnych udziałowców,

  • internetowy Portal Rejestrów Sądowych (w pozostałych przypadkach). Z systemu tego korzystają ci przedsiębiorcy, którzy uprzednio zawarli umowę za pośrednictwem kancelarii notarialnej.

Rejestracja sp. z o.o. przez internet — ile czasu?

Jeśli chodzi o czas, w którym wspólnicy muszą dokonać rejestracji spółki z o.o., to ostateczny termin jest uzależniony od tego, kiedy zawarto umowę między udziałowcami. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, rejestracji należy dokonać w terminie sześciu miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja sp. z o.o. online — rejestracja to jeszcze nie wszystko!

Możliwość zarejestrowania świeżo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to z pewnością duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Warto jednak mieć na uwadze, że rejestracja spółki prawa handlowego to tylko jeden z elementów prowadzących do utworzenia przedsiębiorstwa.

Spółka z o.o. to jedna z wielu dostępnych form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce. Taki stan rzeczy oznacza, że wspólnicy muszą ustalić także takie aspekty jak między innymi:

  • wybór kodów w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
  • dokonanie zgłoszenia na cele: podatku VAT (jeśli to konieczne), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz ubezpieczeń społecznych ZUS,
  • pozostałe działania (wyrobienie pieczątki firmowej, przygotowanie siedziby działalności biznesowej do prowadzenia codziennych działań itd.).

Jak zatem widać, rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet to tak naprawdę dopiero jeden z pierwszych kroków długiej przygody z biznesem.