Niespłacone zobowiązania wobec dostawców to nieodłączny element funkcjonowania każdej branży rynkowej. Jeśli nieuregulowanych należności handlowych będzie odpowiednio dużo, może to doprowadzić do powstania zatorów płatniczych i poważnych problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Na szczęście, możliwe jest zaradzenie takiemu problemowi. Można np. skorzystać z oferty firmy zajmującej się skupem długów. Na czym polega kupno długów?

Kupno długów — dlaczego jest to rozwiązanie korzystne dla gospodarki?

Choć może nie wydawać się to oczywiste, to w praktyce biznesowej nieuregulowane zobowiązania stanowią poważny problem nie tylko w przypadku dłużników, ale także wierzycieli. O ile tym pierwszym grozi upadłość oraz przewlekłe

postępowanie sądowe, to wierzyciel, który ma wiele nieuregulowanych należności, może sam mieć z tego powodu problemy w utrzymaniu płynności finansowej.

Taki stan rzeczy wynika stąd, iż brak środków pieniężnych od nierzetelnych odbiorców może spowodować trudności w opłacaniu bieżących wydatków wierzyciela. Już niejedno przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość mimo wysokiego poziomu sprzedaży — powodem upadku były właśnie nieodzyskane należności o znacznej wysokości.

Aby temu zaradzić, można wprawdzie prowadzić działania windykacyjne (wysyłać monity o zapłatę itd.), ale takie działania:

  • nie zawsze są skuteczne,
  • zajmują wiele czasu.

Tymczasem, w biznesie należy szybko podejmować decyzje, by nie wypaść z rynku. Nie ma zatem nic dziwnego, że sprzedaż długów to rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskuje na popularności.

W jaki sposób przebiega sprzedaż długów?

W pewnym uproszczeniu zakupem długów zajmują się firmy windykacyjne. Odkupują one prawa do nieuregulowanych należności, po czym same zajmują się ściąganiem (windykacją) zadłużenia od dłużników. W ostatnich latach coraz więcej firm windykacyjnych prowadzi swoją aktywność na tzw. giełdach wierzytelności. To właśnie za ich pośrednictwem przedsiębiorstwo borykające się z nierzetelnymi odbiorcami może w krótkim czasie odzyskać utracone środki.

Jakie korzyści można osiągnąć poprzez sprzedaż długów?

Dzięki skorzystaniu z oferty przedsiębiorstwa zajmującego się skupem długów firma jest w stanie odzyskać przynajmniej część nieuregulowanych zobowiązań. Jak już wspomniano, jest to bardzo ważny czynnik z punktu widzenia płynności finansowej. Odzyskane środki mogą zostać wykorzystane do opłacenia bieżących kosztów operacyjnych.

Możliwość utrzymania — dzięki sprzedaży długów — płynności finansowej to bez wątpienia argument najważniejszy, ale nie jedyny. Warto wspomnieć także o innej korzyści wynikającej z wyboru takiego rozwiązania. Decydując się na sprzedaż długów firmie windykacyjnej, przedsiębiorstwo niejako „z automatu” odzyskuje przynajmniej część środków pieniężnych. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku podejmowania windykacji we własnym zakresie.

Niezależnie od tego, czy uda się odzyskać należności, takie działanie jest czasochłonne i wymaga ponoszenia kosztów wynikających np. z zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za odzyskiwanie długów. Tymczasem, sprzedaż długów pozwala natychmiast pozbyć się problemu i skupić na rozwoju prowadzonego biznesu.