Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, że w pewnym momencie nie będzie ona przynosić zadowalających rezultatów. Wówczas pojawia się pytanie o przyszłość firmy, a przedsiębiorca staje przed dylematem: zawiesić czy zamknąć biznes? Jak różnica na gruncie prawnym i faktycznym występuje między tymi dwoma rozwiązaniami oraz jakich procedur należy przestrzegać? Zawieszenie a zamknięcie działalności - tłumaczymy różnice!

Zawieszenia a zamknięcie działalności gospodarczej - różnice i procedury

Zawieszenie a zamknięcie działalności to dwie różne opcje, z których może skorzystać właściciel każdego jednoosobowego podmiotu gospodarczego. Przyjrzymy się obu rozwiązaniom z bliska i sprawdźmy, kiedy warto zastosować każde z nich.

Jak zawiesić działalność firmy?

Zarówno w przypadku zawieszenia, jak i wyrejestrowania działalności należy złożyć we właściwym urzędzie gminy/miasta formularz CEIDG-1, czyli ten sam, który służył do rejestracji firmy. Można dostarczyć go osobiście, listownie w formie papierowej, przez pełnomocnika lub online. Zawieszenie działalności przedsiębiorstwa skutkuje zwolnieniem przedsiębiorcy z obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz opłacania składek ZUS za ten okres, co wiąże się oczywiście m.in. z utratą ubezpieczenia zdrowotnego. Działalność można zawiesić na minimum miesiąc i maksymalnie 24 miesiące. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może oczywiście prowadzić działalności i uzyskiwać z tego tytułu przychodu, a także dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Ma jednak prawo do np. przyjmowania należności powstałych przed dniem zawieszenia, zbywania środków trwałych czy wykonywania czynności, które są niezbędne do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Zawieszenie kończy się w chwili, gdy właściciel złoży wniosek o wznowienie działalności firmy. 

Zamknięcie działalności gospodarczej - najważniejsze informacje 

Zamknięcie przedsiębiorstwa jest związane z większą liczbą formalności niż zawieszenie jego działalności. Pamiętajmy bowiem, że prowadzenie firmy powoduje określone skutki na gruncie podatkowym. Z tego powodu zamykając działalność należy sporządzić spis z natury (inaczej: remanent) oraz wykaz środków trwałych i wyposażenia. Co do zasady, spis z natury zamyka prowadzoną przez podmiot gospodarczy księgę przychodów i rozchodów. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, zaliczkę na podatek dochodowy należy zapłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamknięto działalność (analogicznie: do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale). Mimo wyrejestrowania firmy, przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, a w przypadku bycia podatnikiem VAT - formularza VAT-Z.

Zawieszeni a zamknięcie działalności - jakie skutki prawne?

Z uwagi na skutki prawne, jakie powodują oba rozwiązania, wielu przedsiębiorców decyduje się najpierw na zawieszenie działalności. Pozostawia im to spore pole możliwości i nie jest tak radykalnym krokiem jak wyrejestrowanie firmy. W okres zawieszenia można bowiem opracować lepszy biznesplan lub poszukiwać nowych klientów, a po powrocie jeszcze raz spróbować swoich sił. Zamknięcie działalności to w większości przypadków ostateczność, którą trzeba dokładnie przemyśleć i przeanalizować przede wszystkim pod kątem podatkowym.