Umowa o pracę to najpewniejsza i najbardziej trwała forma stosunku pracy, którą przewiduje polskie prawo. Nic więc dziwnego w tym, że z jej zawarciem wiążę się szereg formalności do spełnienia i to zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. O czym dokładnie mowa? Jak zawrzeć umowę o pracę, aby była zgodna z przepisami, jakie informacje muszą się na niej znaleźć? Sprawdźmy to!

Umowa o pracę - co powinna zawierać? Formalności i najważniejsze informacje

Pracodawca zatrudniający daną osobę musi działać zgodnie z wyznaczonymi przez ustawodawcę normami. Mowa tutaj nie tylko o formie i treści samej umowy, ale także krokach, jakie trzeba podjąć, aby doszło w ogóle do jej podpisania. Przyjrzyjmy się temu bliżej. 

Formalności przed zawarciem umowy 

Pierwszą rzeczą przed przygotowaniem umowy o pracę jest zebranie przez potencjalnego pracodawcę podstawowych danych osobowych osoby ubiegającej się o stanowisku. Najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie o stosowne oświadczenie, w którym znajdą się takie informacje jak imię i nazwisko, data urodzenie, adres do korespondencji, stopień wykształcenia czy też dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie może uzupełnić te dane m.in. PESEL. Przed zawarciem umowy konieczne jest skierowanie przyszłego pracownika na wstępne badania lekarskie w jednostce medycyny pracy. 

Umowa o pracę - forma i treść dokumentu 

Jeżeli dana osoba zostanie dopuszczona do pracy przez lekarza, nie pozostaje nic innego, jak przygotowanie umowy. Umowa powinna mieć postać pisemną, a jeśli nawet strony umawiają się ustnie - obowiązkowe jest potwierdzenie wszelkich ustaleń na piśmie! W dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in. stron, rodzaju umowy, daty zawarcia, rodzaju pracy, wymiaru czasu pracy (tj. etat, pół etatu itd.), rodzaju pracy (np. nazwa stanowiska) czy też miejsca wykonywania i terminu rozpoczęcia pracy. Na życzenie którejś ze stron w umowie mogą znaleźć się dodatkowe zapisy, ale muszą być one zgodne z przepisami prawa pracy. Umowa o pracę dokumenty umieszcza się później a aktach osobowych pracownika.

Formalności po zawarciu umowy o pracę 

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy, który musi zostać zrealizowany maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, jest sporządzenie w formie pisemnej warunkach zatrudnienia. Każdemu nowego pracownikowi należy ponadto zapewnić szkolenie BHP, a więc bezpieczeństwa i higieny pracy. Do niezbędnych formalności zalicza się również założenie karty ewidencji czasu pracy oraz akty osobowych pracownika, w których gromadzone będą wszelkie dokumenty, zaświadczenia, zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe czy wreszcie umowy oraz aneksy. Pracodawca jest zobligowany także do zgłoszenia nowego pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (deklaracja ZUA lub ZZA), które obejmuje m.in. ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca nie może zapomnieć o powstałym w wyniku zawarcia umowy obowiązku podatkowym, a więc naliczaniem i odprowadzaniem co miesiąc podatku od uzyskiwanego przez pracownika z tytułu umowy o pracę wynagrodzenia