Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najchętniej wybierana przez osoby, które decydują się na samozatrudnienie. Choć może się wydawać, że rozliczenia są podobne do umowy o pracę, to jednak spoczywają w 100% na przedsiębiorcy. Co musisz wiedzieć o jednoosobowej działalności gospodarczej? Forma prawna JDG – przekonaj się, czy jest dla Ciebie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Forma prawna popularna wśród samozatrudnionych

Podstawowe pytanie, jakie musisz sobie zadać, zanim założysz firmę, dotyczy formy prawnej działalności. Możesz wybrać jedną ze spółek – cywilną, prawa handlowego, jawną, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną, komandytowo-akcyjną, komandytową i partnerską. Jeżeli marzysz o zmianach w swoim życiu zawodowym i chcesz zostać osobą samozatrudnioną, przemyśl najpopularniejszą formę prawną.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prawna, która pozwala na szybkie uruchomienie firmy. Wystarczy wypełnić wniosek on-line, aby znaleźć się jako czynny przedsiębiorca w spisie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Co ważne, wypełnienie wniosku zgłoszeniowego jest bezpłatne. Kiedy zgłaszasz się do CEIDG, informacja o otwarciu działalności trafia także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Pamiętaj – jeżeli chcesz być czynnym płatnikiem VAT, musisz jeszcze samodzielnie zarejestrować się w tej roli w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Ta informacja nie zostanie automatycznie przesłana do „skarbówki” po zarejestrowaniu się w CEIDG.

Choć często postrzegamy JDG jako firmę z jednym właścicielem, który jest jednocześnie pracownikiem, to warto wiedzieć, że ta forma prawna jest także odpowiednia dla mikro i małych przedsiębiorstw, w których właścicielem jest jedna osoba, zatrudniająca niewielu pracowników.

Ulga na start od ZUS i podatki dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, który zakłada firmę po raz pierwszy albo zawiesił lub zamknął działalność co najmniej 60 miesięcy wcześniej, jest uprawniony do ulgi na start. Zwalnia ona z konieczności opłacania: ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego i wypadkowego) oraz składek na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Pracy. Jeżeli skorzystasz z ulgi na start, okres ten nie będzie liczył się do stażu pracy, na podstawie którego wylicza się emeryturę. Z ulgi na start możesz zrezygnować w czasie jego trwania i zacząć opłacać wyższe składki, co docenisz, zbliżając się do emerytury. Przez pierwsze 2 lata działalności możesz poza tym liczyć na tzw. preferencyjny ZUS.

Formą opodatkowania, którą najczęściej wybierają samozatrudnieni, jest skala podatkowa. Według niej osoby, które w danym roku kalendarzowym zarobiły mniej niż określoną kwotę (dla przykładu w 2021 roku to 85 528 zł), płacą podatek wynoszący 17%. Osoby o wyższych dochodach te powyżej ustalonej granicy dla pierwszego progu muszą opodatkować stawką 32%.

Zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej

Wśród najważniejszych plusów warto wymienić dużą samodzielność działania, zwłaszcza tę dotyczącą zleceń i stawek za pracę. Jako przedsiębiorca możesz wybierać najciekawsze Twoim zdaniem zlecenia i szybko rozwinąć się zawodowo. Aby założyć działalność, nie musisz mieć kapitału zakładowego, za to możesz prowadzić uproszczoną księgowość. Prowadzący JDG w porównaniu do właścicieli spółek mogą liczyć na dotacje unijne i z urzędu pracy, a także na większe ulgi, zwłaszcza w zakresie składek do ZUS-u. Do najważniejszych minusów należy zaliczyć odpowiadanie całym majątkiem za długi firmy.