Strategia marketingowa to niezbędny element dla każdej marki, która chce odnieść rynkowy sukces. Kreując ją w przedsiębiorstwie należy pamiętać o dwóch bardzo ważnych czynnikach.  Po pierwsze powinna w jasny sposób wynikać z przyjętej strategii biznesowej dla całej firmy. Musi być z nią spójna i zintegrowana. Z drugiej strony powinna być uzupełniona o konkretny przyjęty plan działań marketingowych wraz z określonym budżetem, najlepiej w wymiarze rocznym. To będzie jej wymiar taktyczny i operacyjny. Pamiętając o tych ramach, w artykule opisujemy 7 podstawowych rodzajów strategii marketingowych i podpowiadamy kiedy, którą wybrać.

Co to jest strategia marketingowa i na czym się opiera

Strategia marketingowa to cel do osiągnięcia postawiony przed marką i produktem, wraz z jasno nakreślonym sposobem jego osiągnięcia. Każda strategia marki powinna być oparta o cztery filary tzw. mixu marketingowego (z ang. 4P):

  • produkt (z ang. product), określenie w jaki sposób nasz produkt zaspokaja określone potrzeby konkretnej grupy konsumentów
  • cena (z ang. price), scharakteryzowanie w jakiej cenie i na jakich warunkach handlowych produkt będzie dostępny na rynku,
  • dystrybucja (z ang. place), w jaki sposób nasz produkt będzie dystrybuowany na rynek i w jakich kanałach sprzedaży będzie dostępny dla konsumentów 
  • promocja (z ang. promotion) – wszystkie narzędzia marketingowe jakie mają służyć zwróceniu uwagi na produkt, zbudowaniu jego wizerunku wśród konsumentów i zrealizowaniu celów sprzedażowych

Klasyczne rodzaje strategii marki

Trzy najbardziej klasyczne rodzaje strategii marketingowej to: strategia oparta na segmentacji, oparta na konkurencji i oparta na pozycjonowaniu.

W strategii opartej na segmentacji punktem wyjścia jest podział grup odbiorców na segmenty oraz szczegółowe scharakteryzowanie każdego segmentu i jego potrzeb. Następnie wybór takiego segmentu dla którego marka ma największe szanse w zaspokojeniu jego potrzeb.

Strategia oparta na konkurencji polega na zbudowaniu mapy podmiotów konkurencyjnych na danym rynku a następnie określeniu z którymi z nich chcemy konkurować i w jakich aspektach.

W strategii opartej na pozycjonowaniu marka dąży do zbudowania konkretnego wizerunku i postrzegania w oczach konsumentów, jako najważniejszego czynnika decydującego o zakupie.

Strategie marki oparte nowoczesne narzędzia marketingu

W dzisiejszych czasach wiele z marek i produktów działa wyłącznie w świecie cyfrowym. Stąd możemy wyróżnić dodatkowe rodzaje strategii marketingowych skupiających się na prowadzeniu działań przez marki wyłącznie w świecie online.

Pierwszy z rodzajów – strategia oparta o wyszukiwarki - polega na takim zbudowaniu widoczności marki w Internecie by prowadzone działania same skutkowały dokonywaniem zakupów produktu przez konsumentów. Podstawą działań są tutaj narzędzia związane z SEO/SEM ale też inne formy tzw. inbound marketingu.

Strategia oparta na marketingu treści (z ang. content marketing) zakłada zbudowanie określonego pozycjonowania marki wokół dystrybuowanych w Internecie darmowych treści, przydatnych w podejmowaniu decyzji zakupowych..

Strategia lojalnościowa opiera się na zbudowaniu programu zachęt i premiowaniu każdego zakupu klienta poprzez różnego rodzaju nagrody, rabaty, etc. Ma to na celu związanie konsumenta z marką.

Ostatnia strategia – oparta o ambasadorów to nic innego jak tzw. influencer marketing. A więc dobór osób posiadających zasięg i dotarcie do dużej grupy osób w internecie, przekonanie ich do promocji naszej marki i w ten sposób dotarcie do ich odbiorców i naszych potencjalnych nabywców.