Niewielu początkujących przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że posiadanie dobrze opracowanego biznesplanu jest kluczem do osiągnięcia sukcesu przez firmę. Jest to przecież pierwsza forma prezentacji, która ma stanowić potwierdzenie powodzenia na rynku i tym samym szansą na zdobycie dofinansowania. Jak zatem stworzyć dobry biznesplan, który przykuje uwagę?

Biznesplan - definicja

Biznesplan jest narzędziem służącym do oceny opłacalności firmy. Zawiera kompleksowy spis celów i zadań, którym musi sprostać właściciel danej firmy. Dobrze opracowany i przemyślany biznesplan powinien zakładać, że zakładana działalność zapewni płynność finansową i przyniesie zysk pokrywający wszystkie wydatki związane z firmą. Więcej informacji na temat tego, czym jest biznesplan przeczytasz tutaj.

Kim jest odbiorca biznesplanu?

Głównymi odbiorcami biznesplanu są banki, organy państwowe i samorządowe oraz inwestorzy, partnerzy biznesowi, właściciele firm. Wszystkie informacje zawarte w biznesplanie są kluczowym źródłem wiedzy o danej firmie. Opracowanie dobrego biznesplanu w konsekwencji wpływa na decyzję odnośnie otrzymania dotacji lub dofinansowania. Częścią szczególnie istotną dla potencjalnego inwestora jest plan finansowy. Istnieje kilka sposobów pozyskania wsparcia na sfinansowanie początkowego etapu budowania własnego przedsiębiorstwa. Kredyty bankowe, dofinansowania ze środków UE, czy tzw. “Anioły Biznesu” - to główne formy zasilenia finansowego.

Dobry biznesplan powinien zawierać:

  1. Aktualną sytuację przedsiębiorstwa.
  2. Cele do osiągnięcia w przyszłości.
  3. Sposoby realizacji założonych celów.
  4. Osiągnięte wyniki poprzez realizację planów.

Jaki powinien być najlepszy biznesplan?

  • Czytelny - umiejętność zrozumienia Twojego planu przez innych odbiorców jest nie lada wyzwaniem. Twój biznesplan musi być zatem zrozumiały i posiadać przejrzyste wnioski. W tym celu warto zastosować tabele, wykresy czy wypunktowania, które w łatwy sposób przedstawią istotne kwestie. Pamiętaj też, aby nie nadużywać branżowych zagadnień. To tylko utrudni odbiór.
  • Rzetelny - jedną z najważniejszych cech dobrego biznesplanu jest wiarygodność danych. Każdą informację warto poprzeć prawdziwymi danymi i dokładną analizą. Zastosowanie fałszywych założeń może skutkować krytycznym rozpatrzeniem przez odbiorcę.  
  • Wariantowy - nie skupiaj się wyłącznie na jednym sposobie realizacji założonego celu. Znacznie lepiej jest, jeśli Twój biznesplan będzie zakładał kilka różnych opcji.
  • Elastyczny - przygotuj swój biznesplan w taki sposób, aby nawet w trakcie realizacji założeń można było wprowadzać do niego korekty.
  • Poufny - każdy biznesplan zawiera szereg poufnych informacji, które nie powinny być szeroko udostępnianie. Warto zatem spisać umowę o zachowaniu poufności przed przekazaniem go do odbiorcy.