Wyspecjalizowane biura informacji gromadzą wszystkie dane, sektora publicznego, dotyczące klientów banków oraz sektora prywatnego. Na prośbę wnioskodawcy, udostępniają także informacje o długach przedsiębiorców i konsumentów. 

Biuro informacji o kliencie - do czego służą?

Priorytetowym celem biur informacji o kliencie jest tworzenie historii kredytowej wszystkich podmiotów gospodarczych i prywatnych. W Polsce istnieje kilka wyspecjalizowanych biur informacji, do grona których zalicza się BIK, BIG i BIK4Company.
Biuro Informacji Kredytowej BIK jest infrastrukturalną jednostką, działającą na rzecz instytucji ponoszących ryzyko finansowe, banków, instytucji finansowych poza bankowych oraz ich klientów. Pełni funkcję archiwizatora informacji o zobowiązaniach, jak też innych informacji, pochodzących z dostępnych zbiorów prywatnych i publicznych. Sojusznikami BIK w naturalny sposób są banki oraz Związek Banków Polskich, a współpraca rozwijana jest również z innymi organizacjami konsumenckimi, podmiotami sektora finansowego, organizacjami samorządowymi , a także organami administracji państwowej.
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. przyjmuje, archiwizuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zaległościach konsumentów i przedsiębiorców. Funkcjonuje na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 50, poz.424), która zastępuje ustawę z 14 lutego 2003 r. Jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce ma dostęp do baz: BIK oraz ZBP. Posiada tez własny Rejestr Dłużników. Dzięki tym zasobom oferuje właścicielom firm narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej kontrahentów i klientów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych wierzytelności.
Biuro Informacji Kredytowej Dla Firm Produkty BIK4Company wykorzystywane są w szerokim zakresie, jako narzędzie do wsparcia podejmowania decyzji zarówno kredytowych w sektorze bankowym, jak i biznesowych w sektorze prywatnym.
Dlatego właśnie, z reguły wykorzystywany jest przez:
  • instytucje rządowe
  • instytucje samorządowe
  • instytucje finansowe
  • podmioty gospodarcze
Dane zawarte w tym systemie oparte są na wskaźnikach finansowych, które określają sytuację finansową przedsiębiorstw takich jak: rentowność, zyskowność, płynność, sprawność działania, zadłużenie.
 
Zobacz też:
z brutto na netto