Coraz więcej firm zajmuje się prowadzeniem windykacji online. W zaskakującym tempie rośnie także liczba konsumentów tych portali. Co znajduje się na tych stronach internetowych i dlaczego są one tak popularne?

Windykacja online

W dobie rozwoju i późniejszych kryzysowych momentów dla mikro i małej przedsiębiorczości dużą rolę odgrywa informacja i porada prawna z zakresu ściągalności wierzytelności finansowych. Zarówno dłużnicy, jak i prywatni wierzyciele potrzebują wskazówek dotyczących ściągania należności. To właśnie oferują im specjalistyczne platformy internetowe. Na ich platformach znaleźć można informacje dotyczące:
 • postępowań komorniczych
 • długów podatkowych i procederu ich egzekucji
 • mediacji prowadzonej pomiędzy stronami należności
 • pisania pism kierowanych do dłużnika , bądź komornika
 • sposobów unikania tak zwanych „trudnych długów”
 • sposobu prowadzenia egzekucji wobec dłużników
 • uprawnień wierzycieli i dłużników
 • procesu przedawnienia długów
 • postępowań polubownych
 • pozbycia się długów
 • pisania pozwów sądowych
 • pisania pism ugodowych miedzy wierzycielem a dłużnikiem
 • postępowań sądowych
 • Krajowego Rejestru Dłużników
 • wysokości odsetek ustawowych oraz urzędowych
 • sposobów zabezpieczania majątku przed wierzycielami
 • długów wobec ZUS oraz sposobu ich egzekucji
 • możliwości uniknięcia odpowiedzialności finansowej za zobowiązania
 • ochrony wierzytelności
Portale windykacyjne online są o wiele częściej wybieraną alternatywą poszukiwania porady prawnej. Wpływ na to może mieć fakt, iż przy tego rodzaju portalach występują też i fora, dające możliwość dzielenia się swoimi problemami i spostrzeżeniami. I co istotne, wszystko to jest zupełnie bezpłatne, a to z kolei dużą zachęta dla osób , których nie stać na wynajęcie prawnika.