Każda osoba, która chce założyć działalność gospodarczą musi złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takiej sytuacji należy wypełnić formularz CEIDG-1. W jakiej formie złożyć wniosek? Odpowiedź poznasz czytając ten artykuł!

Dokument CEIDG-1 – podstawowe informacje

Dokument CEIDG-1 jest formularzem ułatwiającym kontakt między podatnikiem a urzędem, który może być wykorzystywany w kilku sytuacjach. Przede wszystkim służy do rejestrowania nowo założonej działalności gospodarczej, ale też do aktualizacji danych przedsiębiorców już zarejestrowanych, zawieszania, likwidacji oraz wznowienia prowadzonej działalności. Składając druk CEIDG-1 przedsiębiorca dokonuje również:

  • zgłoszenia o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
  • zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizującego do naczelnika urzędu skarbowego NIP;
  • oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszenia albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Sposoby składania wniosku

Formularz CEIDG-1 podatnik ma możliwość złożyć w najbardziej odpowiedniej dla siebie formie. Pierwszym sposobem złożenia wniosku jest droga elektroniczna. Po ówczesnym zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie CEIDG, przyszły przedsiębiorca wypełnia i podpisuje elektronicznie wniosek, bez konieczności wychodzenia z domu. Istnieje też możliwość złożenia druku drogą internetową bez użycia podpisu kwalifikowanego (nie ma obowiązku rejestrowania się na stronie CEIDG)- wtedy należy pamiętać o konieczności udania się do urzędu i złożeniu własnoręcznego podpisu. Aby dokonać rejestracji podatnik może również udać się osobiście do urzędu miasta lub gminy z wcześniej wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem. Kolejną drogą złożenia formularza jest przesłanie go w papierowej formie listem poleconym. W takim wypadku podpis podatnika musi być potwierdzony notarialnie. Przyszły przedsiębiorca może swój wniosek złożyć lub przesłać do dowolnie wybranego urzędu miasta lub gminy. Nie ma obowiązku składania druku w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Gdy odpowiednio wypełniony formularz trafi do urzędu, podatnik powinien skontaktować się jeszcze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Co prawda dokument CEIDG-1 jest zgłoszeniem do płacenia składek, ale nie jest jeszcze podstawą do ubezpieczenia. Dlatego przy rejestracji nie należy zapomnieć o złożeniu wniosku ZUS-ZUA, w celu zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dostarczeniu do US dokumentu VAT-R aby stać się czynnym podatnikiem podatku VAT. Oba dokumenty powinny być złożone w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności.

CEIDG-1 a rodzaj działalności

Formularz CEIDG-1 służy do zarejestrowania działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej. Są to dwie najbardziej preferowane formy dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ nie są kosztowne, a sposób prowadzenia działalności nie wzbudza wiele kontrowersji. Decyzja należy oczywiście do przedsiębiorcy, aby na podstawie swoich wymagań i potrzeb dostosował odpowiednią formę prowadzenia działalności, osiągając przy tym jak największy zysk.