Zakładanie i rejestrowanie spółki cywilnej jest nietrudne. Bodajże ze wszystkich rodzajów i typów spółek najłatwiej jest zawiązać właśnie spółkę cywilną. W tym artykule w szczególności skupimy się na procesie rejestracji spółki cywilnej i powiemy jak to zrobić właściwie. Podpowiadamy, jak zarejestrować spółkę cywilną!

Spółka cywilna - informacje podstawowe

Zanim powiemy jak zarejestrować spółkę cywilną, bliżej określimy sam ten typ działalności gospodarczej. Większość regulacji dla spółek cywilnych znajduje się w Kodeksie cywilnym, ale niektóre z obowiązujących tu praw są zapisane także w innych dokumentach. Spółka cywilna nie jest uważana za podmiot prawny, dopiero przedsiębiorcy-wspólnicy. Podobnie podatki (a także długi, jeśli powstaną) płacą wspólnicy, a nie spółka. Przyczyną i celem rejestrowania spółek cywilnych jest prowadzenie działalności gospodarczej, rozwijanie biznesu. Jest to najbardziej wyraźny przykład spółki osobowej, a nie kapitałowej. Wspólnicy (partnerzy) łączą siły, by lepiej i efektywniej prowadzić swoje interesy. Pierwszą lekturą, jaką powinni przeczytać przedsiębiorcy rejestrujący spółkę cywilną, jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ ustawa ta jest kluczowa dla samego sensu istnienia takich spółek.

Rejestracja spółki cywilnej

Jak zarejestrować spółkę cywilną? - okaże się, że jest to prostsze, niż mogłoby się wydawać. Dla spółek cywilnych przepisy są naprawdę proste. Na początku potrzebna będzie umowa zawarta przez co najmniej dwie osoby (wspólnicy). Formalności są uproszczone do tego stopnia, że dla rejestracji spółki cywilnej nie jest nawet potrzebny wpis w KRS. Wymagana jest natomiast obecność przedsiębiorców w rejestrach CEIDG, zgłoszenie przedsięwzięcia do GUS oraz deklaracje dla urzędu skarbowego. Po otrzymaniu numerów REGON i NIP zostaje uaktualniony nasz wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To właściwie wszystko. Potrzebne będzie także osobne konto w banku. Podaliśmy nazwy wszystkich instytucji, z którymi kontaktujemy się przy rejestracji spółki cywilnej. Sam proces przetwarzania danych przez te podmioty może trochę potrwać, ale nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Następnie wspólnicy zaczynają działalność jako przedsiębiorcy w spółce.

Wspólnikami najczęściej są osoby fizyczne, ale do spółki cywilnej możemy także dokooptować osoby prawne. Umowę zawsze zawiera się na piśmie, a jeśli w grę wchodzi też zmiana własności nieruchomości, to konieczna będzie wizyta u notariusza.

Działalność gospodarcza spółek cywilnych przebiega w sposób nieskrępowany (wolność działalności gospodarczej), a dodatkowe zapisy możemy umieścić w umowie. Rejestracja spółki cywilnej praktycznie upraszcza się do celu wypracowania zysku, ale w umowie jesteśmy zobowiązani podać także środki (działania), jakie będziemy przedsiębrali dla realizacji tego celu.

Jak rejestrować spółkę cywilną? Zrób to dobrze

Jak zarejestrować spółkę cywilną, aby nasze interesy były zabezpieczone? Kluczowe jest sporządzenie umowy, w której już na początku powinniśmy określić reguły dystrybucji zysku między wspólników, wyznaczyć reprezentantów spółki, a także przyporządkować poszczególnym partnerom ich zakresy odpowiedzialności za prowadzenie spółki. Niezależnie od tego jak zarejestrujemy spółkę cywilną, niektóre sprawy będą mogły być prowadzone wedle uznania każdego poszczególnego wspólnika, inne będą wymagać decyzji wszystkich wspólników.

W kraju jest zarejestrowanych naprawdę wiele spółek cywilnych, ponieważ do niewątpliwych ich zalet należą: łatwość zakładania spółki, opłacalność jej funkcjonowania i ponoszenie niższych kosztów w ramach działania spółki, pewne preferencje podatkowe dla spółek cywilnych, w końcu możliwość rozwijania swojej działalności gospodarczej bez zbędnych kagańców prawnych.