Rozpoczęcia działania spółki komandytowej należy zacząć od spisania odpowiedniej umowy. Jaki jest charakter spółki komandytowej i jak powinien wyglądać dokument, która ustanawia jej istnienie? Umowa spółki komandytowej - wzór znajdziesz w artykule.

Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej

Spółki komandytowe tworzy się i prowadzi zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych. Spółka komandytowa jest spółką osobową prowadzoną przez co najmniej dwóch wspólników. Pierwszy z nich, komplementariusz, bez ograniczenia odpowiada za zobowiązania spółki, poza tym prowadzi i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Drugi, czyli komandytariusz, który nie ma na swoich barkach takiej odpowiedzialności, może reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnik. Za moment otwarcia spółki uważa się zarejestrowanie jej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przez sąd rejonowy.

Po co umowa spółki komandytowej?

Dokument jest niezbędny do rozpoczęcia działania spółki komandytowej i zabezpiecza interesy każdego ze wspólników. Umowa może być aktem notarialnym sporządzonym i podpisanym w kancelarii notarialnej. Takie rozwiązanie jest wskazane zwłaszcza wtedy, kiedy zależy Ci na przygotowaniu zindywidualizowanej umowy, które będzie dokładnie opisywała charakter spółki i role wspólników. Decydując się na sporządzenie umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego, pamiętaj jednak o opłatach notarialnych wyliczanych na podstawie wysokości wkładów wniesionych do spółki. W spotkaniu, w którego trakcie zostanie podpisany dokument, muszą brać udział wszyscy wspólnicy albo pełnomocnicy.

Warto skorzystać też z gotowego wzoru umowy spółki komandytowej. Znajdziesz go w e-KRS. Aby założyć spółkę komandytową online, wszyscy wspólnicy muszą mieć aktywne konta nie tylko w e-KRS, lecz także w ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Następnie trzeba zalogować się do e-KRS i tam zawrzeć umowę spółki komandytowej, a potem wypełnić wniosek o rejestrację tej firmy. Wszyscy wspólnicy są zobowiązani do złożenia elektronicznych podpisów za pomocą PZ (profilu zaufanego). Rejestracja spółki przez sąd rejonowy nastąpi w ciągu 1 dnia od daty wpłynięcia dokumentów.

Przykładowa umowa spółki komandytowej – co musi zawierać?

Informacje, które muszą zostać zawarte w umowie spółki komandytowej, jasno określa Kodeks spółek handlowych. Jak wszystkie dokumenty tego typu, także ten powinna rozpoczynać nazwa miejscowości i data zawarcia umowy. Następnie w umowie spółki komandytowej muszą znaleźć się:

  • Nazwa firmy. W nazwie trzeba zawrzeć nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza i skrót sp. k. W nazwie nie umieszcza się nazwiska żadnego komandytariusza.
  • Siedziba spółki. Należy podać przynajmniej nazwę miasta, w którym zlokalizowana jest główna siedziba.
  • Zakres działalności, najlepiej określony po prostu kodami PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).
  • Czas działania spółki, o ile wiadomo, kiedy zostanie zamknięta. Termin ten można określić za pomocą daty albo konkretnego wydarzenia, np. ukończenia budowy osiedla szeregowców.
  • Wkłady wszystkich wspólników. Należy podać dokładną wysokość wkładu każdego ze wspólników – i komplementariuszy, i komandytariuszy. Za wkład uznaje się albo pieniądze, albo przedmioty o wartości niepieniężnej, np. papiery wartościowe lub majątek ruchomy. Co ważne, każdy ze wspólników musi wnieść swój wkład.
  • Suma komandytowa, czyli wyznaczona dla każdego z komandytariuszy maksymalna kwota odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Na koniec pamiętaj, że poza informacjami, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych muszą znaleźć się w umowie spółki komandytowej, jest też kilka kwestii, które warto, ale nie trzeba poruszyć. To m.in. prowadzenie i reprezentowanie spółki, udział w jej zyskach i stratach czy możliwość dołączenia do spółki kolejnego wspólnika.