Wystawienie faktury VAT dokumentuje dokonanie transakcji i należy ująć je w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Ważne jest nie tylko zapisanie wartości brutto i netto na fakturze oraz odpowiedniej stawki VAT, lecz także zachowanie obowiązujących terminów. Faktura po terminie - jak ją wystawić?

Ile jest czasu na wystawienie faktury VAT?

Faktura VAT to podstawowy dokument, który potwierdza zawarcie transakcji. Na jej podstawie każdy płatnik VAT rozlicza podatek VAT. Wszystko zależy od roli, jaką konkretny przedsiębiorca odgrywa w całej transakcji. W przypadku sprzedawcy faktura VAT wskazuje na wystąpienie obowiązku podatkowego. Z kolei kupujący na podstawie faktury może odliczyć podatek VAT.

Co do zasady przepisy podatkowe mówią, że fakturę VAT należy wystawić do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu zrealizowania transakcji. Co to znaczy? Jeżeli w lipcu zrealizowałeś usługę albo dostarczyłeś towary, to faktura VAT dotycząca tej transakcji powinna zostać wystawiona nie później niż 15 sierpnia. Postępując zgodnie z przepisami, musisz zachować omawiany termin.

Pamiętaj jednak, że ustawodawca przewidział sytuacje, które zmieniają ten termin. Jeśli część lub całość kosztów transakcji kupujący uiścił przed jej zrealizowaniem, to sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury do 15. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym otrzymał wynagrodzenie. Analogicznie jeśli np. przelew wpłynął w lipcu, to fakturę należy wystawić do 15 sierpnia. Inne terminy obowiązują także w przypadku prac budowlanych i budowlano-montażowych (maksymalnie 30 dni od dnia wykonania usługi), dostawy książek drukowanych, gazet codziennych, czasopism i magazynów (do 60 dni od terminu dowozu) oraz ich drukowania (najpóźniej 90. dnia od wydania wydrukowanych książek, gazet, czasopism i/lub magazynów).

Wystawiona faktura po terminie a powstanie obowiązku podatkowego

W większości przypadków wystawienie faktury VAT nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Dzieje się tak dopiero w momencie doręczenia towarów albo zakończenia realizowania konkretnej usługi. Firmy działające w niektórych branżach nie mogą liczyć jednak na takie względy „skarbówki”. Obowiązek podatkowy w momencie wystawienia faktury dotyczy: dostawy i dystrybucji energii i gazu; drukowania i dostawy książek, gazet, czasopism i magazynów; usług budowlanych i budowlano-montażowych, ochroniarskich oraz telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych; najmu, dzierżawy i leasingu; dozoru i przechowywania mienia; stałej obsługi biurowej i prawnej.

Faktura po terminie - rozliczenie

W przypadku nabywcy wystawiona faktura po terminie powinna zostać rozliczona w miesiącu, w którym ją otrzymał, lub w kolejnym miesiącu. W przypadku sprzedającego koniecznie jest wprowadzenie niezbędnych korekt. Jest on zobowiązany do rozliczenia faktury wystawionej po terminie w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Opóźnienie jej wystawienia nie ma nic do rzeczy. Trzeba wykazać sprzedaż towarów lub usług w odpowiednim okresie rozliczeniowym i adekwatnie ująć ją w deklaracji VAT. Co ważne, urząd skarbowy może, ale nie musi wyciągnąć odpowiedzialności karno-skarbowej. Jeżeli chce ukarać płatnika, musi udowodnić, że przedsiębiorca działał celowo. Praktyka wskazuje jednak na to, że organy skarbowe nakładają mandaty na przedsiębiorców wystawiających faktury po terminie. Przyjęcie mandatu jest uznawane za równoznaczne z przyznaniem się do umyślnego działania.