Jednoosobowa działalność gospodarcza to taka forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, która świetnie sprawdza się w przypadku biznesu na niewielką skalę. W ramach JDG nie trzeba prowadzić (do pewnego limitu przychodów) pełnych ksiąg rachunkowych, nie ma także podwójnego opodatkowania. Ile trwa założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce?

Jakie działania należy wykonać, by założyć JDG?

Jeśli zdecydowałeś się na utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, stoją przed Tobą takie zadania do realizacji jak między innymi:

  • rejestracja w CEIDG,
  • wybór PKD,
  • uzyskanie numerów: NIP, REGON,
  • rejestracja w celu odprowadzania składek z tytułu ZUS,
  • wyrobienie pieczątki firmowej.

Podstawowym działaniem jest rejestracja w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić elektronicznie (strona internetowa: www.biznes.gov.pl) lub osobiście, podczas wizyty w urzędzie miasta/gminy. We wniosku CEIDG-1 należy m.in. wskazać rodzaj działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD.

Dobrą informację dla początkujących przedsiębiorców stanowi informacja, że złożenie wniosku CEIDG-1 oznacza jednocześnie prośbę o nadanie numerów NIP i REGON, a także zgłoszenie nowej działalności do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Krokiem last but not least jest wyrobienie pieczątki firmowej. Jej posiadanie nie jest wprawdzie obowiązkowe, ale może znacząco utrudnić działanie firmy, w tym na przykład zatwierdzanie dokumentów handlowych i finansowych.

Ile trwa założenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jeśli odpowiednio zaplanujesz swoje działania, założenie firmy może zająć nie więcej niż jeden dzień roboczy. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga choćby sporządzenia statutu, jak ma to miejsce np. w przypadku spółek kapitałowych. 

Ponadto, w ciągu ostatnich latach mocno rozwinęły się internetowe usługi rządowe pozwalające na rejestrację działalności gospodarczej. Dzięki temu wędrówki pomiędzy urzędami oraz wielogodzinne oczekiwanie w kolejkach to utrudnienia, które powoli przechodzą już do przeszłości.

W efekcie można utworzyć firmę bez wychodzenia z domu. Wystarczy przygotować wszelkie niezbędne informacje (np. numer PESEL, nazwę firmy, kody PKD itd.), a następnie zalogować się na odpowiednim portalu rządowym. W ciągu kilku godzin zadanie powinno zostać wykonane. Ponadto, z użyciem systemów online możliwe jest także dokonywanie zmian w przyszłości (np. w celu aktualizacji adresu siedziby firmy) czy zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej to jeszcze nie wszystko!

Z drugiej strony, zdanie „firmę jednoosobową można utworzyć w jeden dzień” jest w gruncie rzeczy nieprawdziwe. Takie stwierdzenie nie uwzględnia faktu, że formalne utworzenie działalności gospodarczej powinno zostać poprzedzone trwającymi wiele tygodni badaniami rynku, wykonaniem biznesplanu, wyborem nazwy firmy itp.