Jedną z decyzji, które należy podjąć w przypadku zakładania firmy, jest sposób organizacji księgowości. Możliwe są dwa warianty, czyli korzystanie z biura rachunkowego oraz samodzielne prowadzenie księgowości. W ostatnich latach to drugie rozwiązanie cieszy cię dużym zainteresowaniem, a programy do księgowości online są chętnie wybierane szczególnie przez drobnych przedsiębiorców.

Księgowość online – dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania?

Prowadzenie księgowości we własnym zakresie oznacza przede wszystkim oszczędności polegające na „uniknięciu” opłat za korzystanie z biura rachunkowego. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku niewielkich firm, dla których wysokie koszty są często barierą dla dalszego.

To jeszcze nie wszystko. Poprzez samodzielne ewidencjonowanie operacji gospodarczych przedsiębiorca jest zmuszony do podejmowania decyzji rzutujących na sytuację finansową swojej firmy. Do takich kwestii należy np. wybór sposobu postępowania z niskocennymi środkami trwałymi (decyzja odnośnie zastosowania stawek amortyzacyjnych lub jednorazowego ujęcia całej wartości w koszty). Dokonywanie tego typu wyborów sprawi, że przedsiębiorca może poznać dogłębnie wszystkie kwestie finansowo-podatkowe związane z prowadzeniem firmy.

Prowadzenie księgowości we własnym zakresie może wydawać się skomplikowane szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Z drugiej strony, w przypadku mniejszych firm nieczęsto pojawiają się problemy wymagające zaawansowanej wiedzy z zakresu księgowości. Poza tym, w obecnych czasach zadanie to jest znacznie prostsze i nie wymaga już wielu godzin spędzanych nad mozolną buchalterią. Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców są programy do księgowości online.

Czym jest księgowość online?

Przez księgowość online rozumie się programy służące do ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie. W zamian za niewielką, miesięczną opłatę przedsiębiorca otrzymuje dostęp do systemu, w którym możliwe jest dokonywanie takich operacji jak np.:

  • wystawianie i księgowanie faktur, rachunków itd.,
  • wysyłanie JPK_V7,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • naliczanie obciążeń z tytułu składek ZUS.

Dane księgowe oraz osobowe są przechowywane w chmurze (ang. cloud), a całość jest skutecznie chroniona przed atakami hakerskimi. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwy jest także dostęp do systemu dzięki wykorzystaniu smartfona z dostępem do internetu.

Jaki program do księgowości online warto wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi w kwestii tego, jaki program do księgowości online jest najlepszym rozwiązaniem. Na rynku istnieje wiele interesujących rozwiązań, które dają możliwość prowadzenia księgowości. Mogą korzystać z nich np. przedsiębiorcy rozliczający się w ramach podatku liniowego czy ryczałtowcy. 

Jednym z takich programów jest wFirma. Rozwiązanie to umożliwia np. wystawianie różnych typów dokumentów finansowych (np. faktury VAT, ale także faktury zaliczkowe czy noty księgowe). Wbrew pozorom, bardzo przydatnym rozwiązaniem jest opcja tworzenia harmonogramów zadań oraz spersonalizowanych kalendarzy – dzięki temu można zaplanować zadania tak, by rozliczyć wszelkie kwestie podatkowe przed ustawowym terminem.