Choć w ostatnich latach wprowadzono np. systemy online pozwalające na założenie firmy online, nie oznacza to jeszcze, że utworzenie nowego podmiotu jest prostym zadaniem. Wręcz przeciwnie — choć typowe aspekty techniczne zostały uproszczone, nie zmienia to faktu, że trzeba posiadać obszerną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych itd. Na szczęście, podczas rejestracji można skorzystać z fachowej pomocy.

Zakładanie nowej działalności gospodarczej — o czym należy pamiętać?

Niezależnie od branży planowanej działalności biznesowej, podczas tworzenia nowego podmiotu warto pamiętać między innymi o takich aspektach jak:

  • wybór formy organizacyjno-prawnej,
  • wybór formy opodatkowania,
  • uzyskanie finansowania.

Wybór formy organizacyjno-prawnej

Wybór formy organizacyjno-prawnej to jedna z najważniejszych kwestii, jaką należy podjąć jeszcze przed utworzeniem firmy. Decyzja w tej kwestii determinuje liczne aspekty, w tym na przykład typ zarządzania, odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa czy nawet sposób prowadzenia księgowości. 

Przykładowo, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania jedynie do wysokości wkładów (poza pewnymi wyjątkami), ale istnieje wówczas obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Z kolei w przypadku utworzenia JDG należy liczyć się z pełną odpowiedzialnością za długi, ale można — do pewnego limitu przychodów — prowadzić księgowość uproszczoną.

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania dotyczy podatku dochodowego. Możliwe jest rozliczanie się m.in. według skali podatkowej, PIT-u liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Każdy z tych wariantów różni się pod kątem stawek podatkowych oraz możliwości odliczenia kosztów i ulg.

Pozyskanie finansowania

Uzyskanie finansowania jest szczególnie ważne w przypadku młodych firm borykających się z barierą finansową. Aby uzyskać niezbędne środki — w formie kredytu bankowego lub dotacji z Urzędu Pracy — należy przedstawić biznesplan, czyli projekt przedstawiający cele firmy, prognozy finansowe itd.

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej — co obejmuje i dlaczego jest niezbędna?

Jak widać, podczas zakładania przedsiębiorstwa należy podjąć szereg decyzji strategicznych. Będą miały one istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości. Na szczęście, od przedsiębiorcy nie wymaga się specjalistycznej wiedzy w zakresie podatków, prawa spółek handlowych itd. Konieczne jest, by potrafił on sprawnie zarządzać i podejmować słuszne decyzje na podstawie uzyskiwanych informacji.

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej świadczą np. biura rachunkowe (zarówno tradycyjne, jak i te działające online). W ramach tego typu usług przedsiębiorca uzyskuje porady m.in. odnośnie wyboru formy prawnej nowego podmiotu. Porady udzielane są na podstawie informacji dotyczących planowanych przychodów itd. 

Oprócz tego początkujący przedsiębiorca uzyskuje także informacje w zakresie wyboru kodu/ów PKD. Pracownicy biur rachunkowych pomagają również w rejestracji firmy i wypełnieniu formalności z tym związanych. Ich pomoc obejmuje np. przygotowanie druku CEIDG-1.