Przez wiele lat w świadomości Polaków (zarówno tych prowadzących biznes, jak i będących zwykłymi pracownikami) tworzenie działalności gospodarczej kojarzyło się ze żmudnym, trwającym wiele tygodni procesem. Czy w 2022 roku zakładanie przedsiębiorstwa w rzeczywistości jest tak czasochłonne? Niekoniecznie — zadanie to zostało w znacznej mierze uproszczone dzięki nowoczesnym systemom online. Założenie działalności gospodarczej — ile trwa w praktyce?

Zakładanie działalności gospodarczej — od czego zacząć?

Jeśli masz już przygotowaną nazwę przedsiębiorstwa, lokal firmowy i jesteś gotowy do działania, możesz przystąpić do zakładania nowego podmiotu. Prawidłowe utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga, by podjąć między innymi następujące działania:

  • dokonanie wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dane z wniosku CEIDG-1 są w automatyczny sposób przesyłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który dokonuje również rejestracji nowego płatnika;
  • uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) poprzez złożenie wniosku NIP-2 we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym. Czas oczekiwania na uzyskanie NIP nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych. Na szczęście, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie musisz wstrzymywać się z prowadzeniem biznesu aż do otrzymania numeru NIP. Status aktywnego przedsiębiorcy jest nadawany wraz z dokonaniem wpisu do CEIDG;
  • wybór formy opodatkowania — co do zasady, należy to zrobić w terminie do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód;
  • wybór numeru PKD. Rejestr Polskiej Klasyfikacji Działalności znajdziesz na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl.

Proces utworzenia nowej działalności gospodarczej trwa dłużej w przypadku bardziej skomplikowanych form organizacyjno-prawnych. Przykładowo, wskutek przyjęcia niestandardowych zapisów w umowie spółki z o.o. czy spółki akcyjnej rozpatrywanie wniosku przez sąd może zająć kilka tygodni, a nawet miesięcy.

Nowoczesne technologie a utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Na szczęście, zadanie polegające na stworzeniu firmy zostało w ostatnich latach znacznie uproszczone dzięki internetowym rozwiązaniom wprowadzanym przez kolejne rządy. Do elektronicznych systemów w tym zakresie należy na przykład:

  • system S24 umożliwiający rejestrację spółki z o.o., komandytowej oraz jawnej. Platforma ta jest dostępna już od 2012 roku,
  • elektroniczny formularz CEIDG dostępny na stronach internetowych: www.ceidg.gov.pl oraz www.firma.gov.pl. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ile trwa założenie działalności gospodarczej? Podsumowanie

Fakt, że utworzenie działalności gospodarczej trwa obecnie znacznie krócej niż w poprzednich latach, to z pewnością dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że prawidłowe zarejestrowanie nowego podmiotu wieńczy nasze starania.

Wręcz przeciwnie: jest to zaledwie początek długiej, trudnej przygody z biznesem. O ile założenie działalności gospodarczej trwa zazwyczaj nie dłużej niż kilka dni, to zbudowanie prosperującego biznesu może zająć nawet wiele lat.