Jedną z form organizacyjno-prawnych, które są chętnie wybierane przez przedsiębiorców, stanowi spółka komandytowa (powszechnie używany, dopuszczalny przez prawo skrót to sp.k.). Podobnie jak w przypadku innych spółek prawa handlowego, w tym np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki partnerskiej, podczas tworzenia tego typu działalności gospodarczej należy jednak pamiętać o kilku istotnych zasadach. W przeciwnym przypadku zakładanie spółki komandytowej będzie niemożliwe

Spółka komandytowa — podstawowe informacje

Choć spółka komandytowa nie jest tak popularnym rozwiązaniem jak na przykład spółka z o.o., to wciąż wielu przedsiębiorców decyduje się właśnie na taką formę prawną dla swojego przedsiębiorstwa. Jest to taki typ porozumienia, w którym:

  • co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, ale jest uprawniony do jej reprezentacji. Jest on określany jako tzw. komplementariusz;
  • co najmniej jeden wspólnik, którego odpowiedzialność odnosi się jedynie do wniesionego wkładu (sumy komandytowej). Komandytariusz, bo tak się go nazywa, zazwyczaj nie uczestniczy w prowadzeniu bieżących spraw spółki, ograniczając się głównie do roli dawcy kapitału — inwestora.

Jak prawidłowo utworzyć spółkę komandytową?

Podobnie jak w przypadku innych form działalności gospodarczej, także utworzenie spółki komandytowej jest ściśle regulowane przez przepisy prawne (a konkretnie: przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych). Aby prawidłowo przeprowadzić proces zakładania sp. k., należy wykonać między innymi następujące działania:

  • zawiązanie umowy między wspólnikami,
  • rejestracja nowego podmiotu w KRS — Krajowym Rejestrze Sądowym.

Umowa spółki komandytowej

Podstawą działania każdej spółki, w tym także spółki komandytowej, jest poprawnie sporządzona umowa. Właściwe sporządzenie dokumentu zmniejsza ryzyko sporów między wspólnikami w przyszłości.

Prawidłowo przygotowana umowa spółki komandytowej powinna zawierać przede wszystkim takie elementy jak:

  • nazwa firmy oraz siedziba jej działalności,
  • czas trwania spółki lub zamieszczenie informacji, że spółka została zawiązana bezterminowo,
  • wskazanie komplementariusza(y) uprawnionego do reprezentacji spółki,
  • kwestie finansowe, czyli m.in.: wysokość wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników oraz sposób podziału zysków.

Rejestracja spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja w KRS jest niezbędna — to właśnie w momencie wpisu do tego rejestru spółka komandytowa uzyskuje osobowość prawną i może np. zawierać umowy.

O ile w poprzednich latach proces rejestracji spółki był zazwyczaj zadaniem czasochłonnym i wymagał osobistych wizyt w organach administracji oraz sądach, to w ostatnich latach zadanie to zostało znacznie uproszczone. Począwszy od dnia 1.07.2021 r., rejestracji spółki komandytowej — podobnie jak np. spółki z o.o. — można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą rządowego portalu S24 (jest on dostępny poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości).

Jest to system użyteczny, choć nie idealny. W przypadku bardziej skomplikowanych zapisów umowy niezbędna będzie wizyta u notariusza (należy liczyć się wówczas z opłaceniem tzw. taksy notarialnej) oraz rejestracja spółki komandytowej przez internetowy Portal Rejestrów Sądowych.