Podczas zakładania przedsiębiorstwa zajmującego się wykonywaniem szeroko pojętych prac remontowych należy zadbać o wiele kwestii, aby możliwe było osiągnięcie sukcesu biznesowego. Konieczne jest m.in. zakupienie lub wynajęcie profesjonalnego sprzętu oraz zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Last but not least stanowi wypełnienie obowiązków formalnych — należy do nich między innymi wybór numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności. PKD — działalność remontowa. Jaki jest właściwy numer PKD dla przedsiębiorstwa zajmującego się wykonywaniem remontów?

Polska Klasyfikacja Działalności — informacje podstawowe. Do czego wykorzystywana jest klasyfikacja PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności to system informatyczny, który umożliwia prowadzenie statystyk na temat funkcjonowania gospodarki krajowej. Aby było to możliwe, wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do rejestracji odpowiednich kodów PKD — każdy z nich odnosi się do innego rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

PKD dla działalności remontowej

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przeprowadzaniem prac remontowych kody PKD przedstawiają się w następujący sposób:

  • Grupa 43.1 – Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (prace z zakresu rozbiórki oraz wyburzania obiektów budowlanych, przygotowania terenu pod prace budowlane, a także m.in. wierceń geologicznych);
  • Grupa 43.2 – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (w tej ostatniej kategorii zawierają się instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe oraz klimatyzacyjne);
  • Grupa 43.3 – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (przedsiębiorstwa zajmujące się tynkowaniem, pracami z zakresu stolarki budowlanej, tapetowaniem, zakładaniem posadzek oraz malowaniem ścian);
  • Grupa 43.9 – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (w tym np. wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz wszystkie rodzaje prac, które nie zostały zaklasyfikowane do poprzednich grup).

PKD dla działalności gospodarczej o profilu remontowym — o czym jeszcze warto pamiętać?

Jak widać, działalność budowlano-remontowa zajmuje niezwykle ważne miejsce w obecnie stosowanym systemie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedsiębiorstwom z tego segmentu gospodarki jest poświęcona cała osobna sekcja. To jeszcze nie wszystko. W ramach tej sekcji istnieje wiele klas i podklas, z których każda jest poświęcona innemu rodzajowi działalności gospodarczej. Sytuacja przedstawia się zatem zupełnie inaczej niż ma to miejsce na przykład w przypadku działalności fryzjersko-kosmetycznej, dla której obowiązuje właściwie jedna podklasa.

Jeśli zastanawiasz się nad utworzeniem przedsiębiorstwa remontowego, zapewne przewidujesz, że Twoja firma będzie wykonywać — od początku istnienia lub po pewnym czasie, w miarę rozwoju biznesowego — usługi wchodzące w zakres różnych podklas. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Na szczęście, rozwiązanie problemu jest bardzo proste. Możliwe jest zarówno:

  • dodanie jednocześnie wielu kodów PKD,
  • sukcesywne dodawanie kodów,
  • usuwanie ich

wraz z rozwojem lub ograniczaniem skali działalności. Wszelkie modyfikacje w zakresie PKD dla przedsiębiorców są obecnie bezpłatne.