Zaciągnięcie kredytu bankowego oznacza konieczność jego spłaty w przyszłości wraz z odsetkami należnymi kredytodawcy. O ile nawet konieczność uregulowania pojedynczego zobowiązania sprawia, że kredytobiorcy — szczególnie konsumenci oraz drobni przedsiębiorcy — muszą uważnie monitorować swoją sytuację finansową, to w przypadku kilku zaciągniętych kredytów jednocześnie łatwo mogą pojawić się problemy w ich regularnej spłacie. Dlatego też odpowiednie planowanie wydatków jest wówczas niezbędne.

Kredyt konsolidacyjny — na czym polega to rozwiązanie?

Wbrew pozorom, idea kredytu konsolidacyjnego jest dość prosta. Powinna zrozumieć ją nawet osoba bez wykształcenia ekonomicznego. Kredyt konsolidacyjny to taki produkt finansowy, w ramach którego zaciągnięte dotychczas przez kredytobiorcę zobowiązania są łączone (konsolidowane).

Jeśli podmiot finansujący — bank — wyrazi zgodę na udzielenie kredytu konsolidacyjnego, to najpierw spłaca on wybrane zobowiązania swojego klienta, następnie zaś udziela mu jednego kredytu. Zazwyczaj jego kwota jest nieco niższa niż suma wszystkich zobowiązań objętych procesem konsolidacji.

To jeszcze nie jedyna korzyść wynikająca z takiego rozwiązania. Skonsolidowanie zobowiązań w jeden kredyt wiąże się najczęściej także z wydłużeniem okresu spłaty. W efekcie pożyczający może spłacać niższe raty przez dłuższy okres. Kredyt konsolidacyjny jest zatem świetnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy mają napięty budżet i próbują nieco obniżyć poziom swojego zadłużenia.

Kto może skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Z kredytu konsolidacyjnego może skorzystać zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorstwo. Zazwyczaj banki oferują możliwość objęcia konsolidacją takich zobowiązań jak:

  • kredyt hipoteczny,
  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt samochodowy,
  • limit na karcie kredytowej,
  • pożyczki udzielone przez firmy pozabankowe (jedynie w niektórych przypadkach).

Komu nie przysługuje kredyt konsolidacyjny?

Czasem można spotkać się z opinią, że kredyt konsolidacyjny stanowi łatwy i skuteczny sposób na wyjście ze spirali zadłużenia. Jest to błędny pogląd, ponieważ udzielenie kredytu konsolidacyjnego jest poprzedzone oceną zdolności kredytowej wnioskodawcy (podobnie jak w przypadku „standardowego” kredytu).

Taki stan rzeczy oznacza, że osoba fizyczna lub firma, która nieterminowo reguluje zaciągnięte zadłużenie i widnieje w KRD BIG, nie ma możliwości skonsolidowania swoich zobowiązań.

Kredyt konsolidacyjny — czy warto?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: zdecydowanie tak. Kredyt konsolidacyjny to świetne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Ważną rolę odgrywa tu nie tylko czynnik finansowy (tzn. zmniejszenie rat kredytu wskutek wydłużenia okresu spłaty), ale także wygoda takiego rozwiązania.

Zamiast konieczności spłacania kilku różnych zobowiązań na przestrzeni całego miesiąca, wystarczy opłacać pojedyncze raty — jest to korzystne szczególnie w przypadku tych firm, w których wpływy są nieregularne.