Podczas prowadzenia działalności biznesowej przedsiębiorcy powszechnie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. Należy do nich między leasing — z opcji tej bardzo często korzysta się w celu finansowania zakupu samochodu do przedsiębiorstwa. Niezależnie od źródła pochodzenia obcego kapitału konieczne jest rzetelne przeanalizowanie kosztów z tym związanych. Tylko dzięki temu można stwierdzić, czy usługa leasingu auta w przedsiębiorstwie jest opłacalna.

Leasing auta. Jakie to koszty?

Na opłaty z tytułu leasingu auta w przedsiębiorstwie składają się między innymi takie rodzaje kosztów jak:

  • opłata wstępna (inicjalna) ustalana jako procent wartości przedmiotu leasingu. Najczęściej jest od 5% do 45% wartości umowy. Oczywiście, im wyższa opłata inicjalna, tym niższe comiesięczne raty,
  • raty leasingowe składające się z części kapitałowej i odsetkowej (odsetki stanowią wynagrodzenie dla leasingodawcy),
  • koszty dodatkowe, w tym np. opłaty ubezpieczeniowe oraz jednorazowa prowizja za przyznanie finansowania,
  • opłata z tytułu wykupu (zazwyczaj wynosi ona kilka procent w stosunku do wartości auta).

Koszt leasingu auta. Ważne są nie tylko aspekty finansowe!

Podczas kalkulacji opłacalności usług leasingowych przedsiębiorcy skupiają się przede wszystkim na aspektach finansowych. Zwracają oni uwagę głównie na to, jaka jest wysokość rat z tytułu leasingu. Jest to oczywiście pożądane działanie, ale warto przeanalizować także takie aspekty jak:

  • aspekty podatkowe i księgowe.
  • harmonogram spłat.

Leasing a podatki i bilans firmy

Jeśli chodzi o kwestie związane z prawem podatkowym i bilansowym, to sposób ujmowania opłat leasingowych wynika z wybranego wariantu. Przykładowo, w przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy jest wprowadzany do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, który dokonuje z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Leasing finansowy oznacza zwiększenie sumy bilansowej, z drugiej jednak jest traktowany w świetle podatkowego jako dostawa usług. Z tego powodu konieczne jest jednorazowe opłacenie całego podatku VAT już na początku trwania umowy. Można łatwo przewidzieć, że konieczność zapłaty całości VAT od drogiego samochodu może być dużym wyzwaniem szczególnie dla mniejszego przedsiębiorstwa. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że większość firm decyduje się na leasing operacyjny.

Harmonogram spłat rat leasingowych

Ważnym aspektem jest także harmonogram spłat zobowiązań z tytułu leasingu. Istotna jest nie tylko wartość przedmiotu leasingu, ale także wysokość pojedynczych rat. Jeśli będą one zbyt wysokie, może to spowodować poważne problemy w utrzymaniu płynności finansowej firmy.

Na szczęście, dobra wiadomość dla przedsiębiorców zainteresowanych leasingiem auta jest taka, że firmy leasingowe oferują klientom elastyczne możliwości spłaty zobowiązań. Obecnie dostępne są nawet takie rozwiązania, które pozwalają na dostosowanie harmonogramu spłaty rat do specyfiki działalności firm z branż określanych jako sezonowe (do grupy tej należą np. przedsiębiorstwa sprzedające ozdoby świąteczne).

Koszt leasingu auta w firmie. Podsumowanie

Leasing auta firmowego to bez wątpienia interesująca opcja dla przedsiębiorcy. Należy jednak jeszcze przed podjęciem decyzji rzetelnie przeanalizować wszelkie koszty z tym związane. Opieranie się wyłącznie na reklamach firm leasingowych zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Aby uniknąć kosztownego błędu, należy rzetelnie przeanalizować łączne koszty i opłaty, a także porównać oferty różnych leasingodawców.