Zakup nowego samochodu osobowego do firmy może niejednokrotnie stanowić zbyt duży wydatek dla przedsiębiorcy. Rozwiązaniem staje się wtedy samochód używany. Jest to nie tylko wyjście tańsze, ale też pozwalające na zastosowanie lepszej dla podatnika metody amortyzacji.

Podstawowa stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%. Oznacza to, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 5 lat, a w ciągu jednego roku podatkowego w koszty zaliczyć można 20% wartości samochodu. Jednakże, jeśli podatnik zakupi do swojej firmy samochód używany, może skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji - maksymalnie 40% w skali roku.

Jakie są warunki, które należy spełnić, aby zastosować indywidualną stawkę amortyzacji? Przede wszystkim konieczne jest udowodnienie, że przed wprowadzeniem pojazdu do ewidencji był on używany przez okres co najmniej 6 miesięcy. Ponadto, samochód musi być wprowadzony do ewidencji podatnika po raz pierwszy. Wtedy też okres amortyzacji może zostać skrócony do 30 miesięcy.

Jak więc widać, inwestycja w używany środek trwały może stanowić dobre wyjście dla prowadzącego działalność przedsiębiorcy. Co więcej, w praktyce używany samochód musi być wykorzystywany przez okres stosunkowo krótki - 6 miesięcy - co oznacza, że można w ten sposób nabyć i amortyzować stosunkowo nowy pojazd.