Przedsiębiorca gdy dokonuje zakupu i spełnia warunki transakcji do uznania za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów może podlegać obowiązku naliczenia VAT. Wtedy obowiązek naliczenia podatku spoczywa na nabywcy. Jak zatem rozliczyć VAT w ramach WNT?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - wstęp

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) ma miejsce gdy nabywca kupuje towar od sprzedawców z Unii Europejskiej, mówi o tym art. 9 ust. 1 o podatku od towarów i usług ,,Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.’’ Podatnik zamierzający dokonywać transakcji w ramach WNt powinien zarejestrować się do VAt-UE".

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - kiedy występuje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy WNT według art. 20  ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury, jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy towarów. 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a brak faktury - co z rozliczeniem?

Ważną kwestią jest to że, brak faktury nie oznacza zwolnienia z wykazania podatku należnego przez nabywcę WNT. Dodatkowo ma on możliwość wykazania VAT naliczonego. Po otrzymaniu spóźnionej faktury podatnik ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego. Ma możliwość dokonania korekty nie tylko w okresie w którym powstało prawo do odliczenia ale również w jednym z trzech następnych okresach rozliczeniowych, po okresie w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - otrzymanie faktury po upływie 3 miesięcy

W tym przypadku podatnik musi wykazać w JPK V7 podatek należny w miesiącu za który wystąpiło WNT. Natomiast podatek naliczony może ująć dopiero w miesiącu w którym została otrzymana faktura. Powoduje to powstanie zaległości z tytułu których będzie obowiązek zapłaty odsetek. 

Ważne!
Więcej na ten temat można się dowiedzieć w artykule: Faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem a obowiązek podatkowy.