Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają w toku prowadzonej działalności z usług doradczych np. w celu pozyskania funduszy na rozwój przedsiębiorstwa, zbudowania wizerunku firmy czy też uzyskania porad prawnych bądź podatkowych związanych z działalnością. W związku z dużym zainteresowaniem takimi usługami, zarówno firmy specjalizujące się w doradztwie, jak i banki czy też ubezpieczyciele wdrażają w swoje oferty tak zwane pakiety. W ramach takiego pakietu - abonamentu, klient ma prawo korzystać z usług profesjonalnych doradców z różnych dziedzin. Pakiet w zależności od oferty można wykupić np. na miesiąc, kwartał czy rok. Nie ma limitów korzystania z pomocy. Może się więc zdarzyć, że w okresie obowiązywania abonamentu przedsiębiorca nie będzie potrzebował pomocy żadnego z doradców i nie skorzysta z takiej możliwości. Jak wtedy potraktować takowy wydatek, skoro został poniesiony, a nie jest związany z żadnym konkretnym przychodem (np. podpisanym intratnym kontraktem w wyniku współpracy z doradcami finansowymi)? Czy koszt zakupu takiego pakietu, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 pkt. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Art. 23 nie wyklucza z zaliczenia do KUP wydatków na usługi doradcze, ani pakietów takowych usług. Należy więc rozważyć kwestie powiązania tego wydatku z przychodami. Najważniejszy jest cel w jakim przedsiębiorca dokonuje zakupu abonamentu na usługi doradcze. Jeśli przedsiębiorca chce w ten sposób zabezpieczyć się na wypadek przyszłych zdarzeń, w obliczu których będzie musiał skorzystać z pomocy doradców, albo skorzystanie z ich pomocy będzie korzystne dla przedsiębiorstwa, to wydatek ten należy uznać za koszt uzyskania przychodu. Nie ma w tym wypadku znaczenia, że przedsiębiorca w danym miesiącu może nie skorzystać w ogóle z doradztwa. Istotny jest fakt, że w momencie wystąpienia sytuacji w której pomoc doradcy jest wskazana, przedsiębiorca z takowej będzie mógł skorzystać. Zdecydowanie podnosi to bezpieczeństwo prowadzonej działalności i jednocześnie jest korzystne, choćby ze względu na to, że skorzystanie z jednorazowej porady doradcy, częstokroć jest droższe niż usługi oferowane w pakiecie. Wykupienie pakietu daje przedsiębiorcy możliwość korzystania z szerokiego wachlarza usług wspomagających prowadzenie działalności, poprawiających efektywność jego funkcjonowania, a także niejednokrotnie prowadzi do pozyskania nowych kontrahentów, a tym samym pozwala  na osiągnięcie z działalności przychodów.

Zgodnie z powyższym, abonament na usługi doradcze będzie kosztem pośrednio związanym z uzyskaniem przychodu, a więc zaliczanym do kosztów w momencie poniesienia wydatku na jego zakup.