Często prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki. Niektóre z nich stanowią koszt uzyskania przychodu, inne natomiast kategorycznie nie mogą ich stanowić.

Jakie wydatki można ujmować w kosztach podatkowych

Przedsiębiorca może ujmować w kosztach te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt. 23 jasno wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodu podatnik nie może zaklasyfikować kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przedsiębiorca zapraszając kontrahenta na lunch musi liczyć się z tym, że tego typu wydatku nie będzie mógł ująć w kosztach firmowych.

Od tego typu wydatków podatnik nie odliczy również podatku VAT, co wynika z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Polskie regulacje nie określają znaczenia słowa “reprezentacja”. Do niedawna była ona utożsamiana z wystawnością, okazałością oraz wytwornością. Obecnie jak wynika z wyroku NSA należy pojęcie to rozumieć jako "przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz".

Reasumując jeżeli wydatek poniesiony na usługi posiada znamiona reprezentacji nie może stanowić on kosztu uzyskania przychodu.