W obecnych czasach zakup drogiego auta nie musi już oznaczać jednorazowego wydatku na poziomie wynoszącym kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych. Wręcz przeciwnie — aby uniknąć wydatku rujnującego firmowy lub domowy budżet, wystarczy skorzystać z finansowania w postaci leasingu lub wynajmu długoterminowego. Na czym polegają te rozwiązania i na które z nich warto się zdecydować?

Leasing a wynajem długoterminowy to nie to samo!

Mechanizm funkcjonowania leasingu oraz wynajmu długoterminowego jest na pierwszy rzut oka bardzo podobny. I jedno, i drugie rozwiązanie zakłada, że korzystający (może być nim zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorca) uzyskuje na określony czas prawo do dysponowania daną rzeczą ruchomą i ponosi z tego tytułu opłaty.

Czasem można spotkać się z podejściem, zgodnie z którym leasing oraz wynajem długoterminowy to pojęcia oznaczające to samo. Taki pogląd jest jednak błędny, a leasing oraz wynajem długoterminowy są odmienne pod wieloma względami. Różnice dotyczą między innymi kwestii związanych z opłatami.

Leasing a wynajem długoterminowy — ważne są również usługi dodatkowe

Oprócz głównego przedmiotu umowy (tj. samochodu, oprogramowania lub maszyny), klienci zwracają uwagę także na dodatkowe usługi. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest auto, przez dodatkowe świadczenia rozumie się np. usługi serwisowe i przeglądy.

Jeśli chodzi o ten aspekt, to zazwyczaj klienci mogą liczyć na więcej rozwiązań w przypadku wynajmu długoterminowego. Nieco gorzej przedstawiają się oferty w zakresie leasingu. Leasingobiorcy w zamian za ponoszone koszty otrzymują najczęściej wyłącznie daną rzecz ruchomą, bez pakietu dodatkowych usług.

Takie rozwiązanie ma jednak drugą stronę medalu. Podczas gdy strona korzystająca w umowie najmu długoterminowego jest ograniczona np. w kwestii modyfikacji samochodu, leasingobiorca ma większą dowolność w tym zakresie. Jest tak, ponieważ w przypadku najmu przedmiot umowy wraca do firmy wynajmującej, zaś firmy leasingodawcy dają możliwość wykupu auta przez leasingobiorcę.

Czas trwania umowy

Wbrew swojej nazwie, to właśnie umowy najmu długoterminowego są zazwyczaj zawierane na okres krótszy niż leasing. W większości sytuacji najem trwa nie więcej niż 2-4 lata. Nieco inaczej jest w przypadku leasingu, w przypadku którego umowa może potrwać nawet 7-8 lat.

Opłata wstępna

W przypadku leasingu leasingobiorcy muszą liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty wstępnej (inicjalnej). Może mieć ona symboliczną postać (np. 1% wartości umowy), ale niektórzy leasingodawcy wymagają opłaty na poziomie wynoszącym nawet kilkanaście procent. Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku najmu, gdzie wynajmujący zazwyczaj nie ponoszą żadnej opłaty wstępnej.

Co lepiej wybrać: leasing samochodu czy wynajem długoterminowy? Podsumowanie

Nie da się poprawnie odpowiedzieć na to pytanie. To, które z powyższych rozwiązań — leasing czy najem długoterminowy — okaże się lepszym rozwiązaniem, zależy od wielu zmiennych. Ważne są takie czynniki jak na przykład poziom opłat wstępnych i końcowych i czy aspekty bilansowe.

Obydwa warianty łączy z pewnością jeden wspólny element: elastyczność w porównaniu ze standardowym kredytem bankowym. Aby skorzystać z leasingu lub najmu długoterminowego, nie trzeba przechodzić przez liczne, skomplikowane formalności. Coraz częściej możliwa jest wymiana dokumentacji w drodze online.