Prywatny telefon w kosztach firmowych

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje prywatny telefon w prowadzonej działalności. Jednak mają wiele wątpliwości czy do kosztów podatkowych mogą zaliczać wydatki na rozmowy służbowe prowadzone z takiego telefonu. Często zadają sobie również pytania dotyczące tego, czy abonament za prywatny telefon używany z firmie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych

W celu zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych, wydatek ten musi zostać poniesiony w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wydatki te można zaliczyć do kosztów podatkowych jeśli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami. Są to zarówno koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane związane z uzyskanym przychodem, a także koszty związane z funkcjonowaniem firmy.

W związku z powyższym podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, jeśli wykaże ich związek z prowadzoną działalnością.

Rozmowy służbowe a prywatny telefon komórkowy w abonamencie

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wykonuje służbowe rozmowy telefoniczne z prywatnego telefonu, wydatek ten można zaliczyć do kosztów podatkowych pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada billing. Uzyskanie billingu możliwe jest w sytuacji, gdy prywatny telefon jest na abonament. Wówczas na billingu zaznacza się te połączenia, które wykonane były w celach służbowych i tylko te wydatki należy zaliczyć do kosztów firmowych.

Rozmowy służbowe a prywatny telefon na kartę

Jeśli jednak prywatny telefon nie jest na abonament, a jest doładowywany kartami typu pre-paid, wówczas może pojawić się problem. Bowiem przedsiębiorca nie jest w stanie uzyskać billingu, a tym samym wyodrębnić kosztów rozmów związanych z działalnością. W związku z czym podatnik powinien zaopatrzyć się w kartę z oddzielnym, firmowym numerem, wówczas wydatki za rozmowy będzie mógł zaliczać do kosztów firmowych.

Rozmowy służbowe a prywatny telefon stacjonarny

Podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych, aby móc zaliczyć służbowe rozmowy telefoniczne do kosztów podatkowych konieczne jest posiadanie billingu. Na tej podstawie dokonuje się rozgraniczenia rozmów, a tym samym wydatków na służbowe i prywatne.

Prywatny telefon w firmie a koszt abonamentu

Przedsiębiorca, który w prowadzonej działalności wykorzystuje prywatny telefon komórkowy lub stacjonarny do kosztów podatkowych może zaliczyć jedynie wydatki na rozmowy telefoniczne. Nie ma jednak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na abonament. Bowiem jest to wydatek, który jest następstwem “normalnego” używania telefonu i byłby poniesiony w każdym przypadku, nawet jeśli telefon nie byłby wykorzystywany służbowo.

Zobacz też:

przelicznik brutto