Kim właściwie jest persona?

Persona jest schematem odbiorcy idealnego. Poprzez jej stworzenie, grupa pracująca nad wdrożeniem nowego produktu lub usługi ma przed sobą archetyp potencjalnego klienta.

Z czego powinna składać się persona?

Aby rozpocząć proces zbudowania skutecznej persony, należy przyjrzeć się jej strukturze. Jej główne elementy są stałe, jednak w miarę złożoności projektu można, a nawet powinno się poszerzać zakres tworzenia takiego archetypu. Do kryteriów, z jakich powinna składać się poprawnie zbudowana persona należą:

  • Kryteria demograficzne

Kryteria demograficzne to jedna z najbardziej istotnych cech charakterystycznych dla persony. Bowiem na jej podstawie budowane są dalsze składowe części postaci. Do kryteriów demograficznych zaliczają się dane, takie jak płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania.

  • Zawód

Określenie aktualnego zajęcia persony pomaga zagłębić się w jej codzienne życie. Oprócz firmy lub branży, w której pracuje istotne są również kwestie pełnionych przez personę obowiązków. Każda z tych cech może być bowiem istotną wskazówką przy formułowaniu odpowiedzi na kolejne pytania.

  • Zachowania

Aby dokładnie opisać zachowania persony, należy wejść w analizę schematu jej dnia codziennego. W tym miejscu należy szukać punktów, gdzie persona może mieć kontakt z projektowaną usługą lub produktem. Ustalenie jej codziennych aktywności to również cenna wskazówka do procesu udoskonalania lub modyfikacji produktu/usługi.

  • Potrzeby

Ustalając potrzeby persony można na ich podstawie wywnioskować, czy określona usługa lub produkt je zaspakaja. Jeśli nie, warto poszukać rozwiązania tego problemu i dostosować go w ten sposób, aby odpowiadał potrzebom grupy docelowej.

  • Wartości i ambicje

Określenie tego, co liczy się dla persony oraz jakie są jej cele i ambicje to kolejny element, na podstawie którego można w jeszcze bardziej dokładny sposób scharakteryzować jej wymagania co do produktu/usługi. Dzięki temu przekaz reklamowy można oprzeć na jej emocjach oraz wyższych celach, do których dąży.

  • Problemy i lęki

W przeciwieństwie do poprzedniego punktu, identyfikacja potrzeb lub lęków pozwala na wykorzystanie słabszej strony persony. Na tej podstawie można skłonić ją do działania, które będzie przyczyniać się do poprawy sytuacji.

Wskazówki, jak zbudować personę

Aby zbudować personę w największym stopniu zgodną z rzeczywistością, należy przede wszystkim korzystać z faktów. Opieranie się tylko i wyłącznie na danych statystycznych nie daje pełnego obrazu charakteru i zachowań.

Przy jej budowaniu istotne jest również wyróżnienie cech, które w pozytywny lub negatywny sposób wpływają na przebieg projektu. Dzięki temu zwiększy się pewność wykorzystania najbardziej skutecznych informacji.

Istotną kwestią jest również, aby cały opis persony mieścił się na maksymalnie jednej kartce A4. Do charakterystyki koniecznie należy zamieścić zdjęcie, aby wizualizować przygotowaną personę. Powinien być to jednak ostatni punkt w całym procesie, ponieważ dodanie zdjęcia na początku mogłoby zaburzyć przebieg dalszej charakterystyki.

Powody, dla których persona w strategii jest niezbędna

Stworzenie persony to kluczowy punkt w procesie projektowym. Pozwala on na wyeliminowanie subiektywnych opinii, jakimi kierują się poszczególni członkowie zespołu. Taki plan umożliwia również spojrzenie na przyszłego użytkownika z bardziej ludzkiej strony, a nie ograniczając się tylko to słupków i tabelek z danymi statystycznymi.

Najistotniejszym argumentem jest przede wszystkim to, że tworzymy produkt lub usługę, dopasowany w jak największym stopniu do klienta, co wbrew pozorom nie jest takie proste. Dobrze przygotowana persona może jednak znacznie usprawnić ten proces.

Zobacz też:

Niewykorzystany urlop

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Katalog Stron