Rok w rok w kwietniu placówki urzędu skarbowego przeżywają oblężenie z uwagi na konieczność doniesienia przez podatników zeznania o uzyskanych przychodach lub poniesionych stratach w roku podatkowym zwanym potocznie PIT-em rocznym.

O ile w przypadku okresowych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji, tak już podsumowując dany rok podatkowy ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne. Nawet gdy w danym roku nie został osiągnięty żaden przychód (np. działalność podlegała zawieszeniu), czy też na przykład została poniesiona strata, przedsiębiorca ma bezwzględny obowiązek złożyć roczny PIT. W związku z powyższym każdego roku urzędy skarbowe nawołują petentów, aby nie odkładali oddania rocznego zeznania na ostatni dzień, jednak co roku sytuacja wygląda tak samo. Ostatnie dni kwietnia to czas wzmożonej pracy, długotrwałego okresu oczekiwania i ostatnimi czasy, co jest nowością, nadmiernie obciążonych serwerów Ministerstwa Finansów, które nie są w stanie przetworzyć w tak krótkim czasie takiej ilości danych. Ta ostatnia forma składania rocznego zeznania w stosunku do roku poprzedniego bije rekordy popularności. Jeszcze w roku 2010 z takiej drogi złożenia deklaracji skorzystało tylko 50 tys. osób, ale już w 2011 roku roczną deklarację wysłało za pośrednictwem Internetu około miliona osób. Rok 2013 liczba roczna zeznań złożonych online przekroczyła 3,5 miliona. Instytucje pożytku publicznego w tym samym momencie prześcigają się w zdobyciu 1% naszego podatku na realizację własnych założeń. Nie zawsze odbywa się to w uczciwy sposób - niejednokrotnie program pomocny w obliczeniach i drukowaniu druków PIT-37 lub PIT-36 trwale ma wpisaną wybraną organizację.

Terminy składania deklaracji

Termin złożenia i opłacenia zeznania rocznego:

 • zasady ogólne: PIT-36 składany do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,
 • podatek liniowy: PIT-36L składany do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,
 • ryczałt: PIT-28 do 31 stycznia,
 • karta podatkowa: PIT-16A do 31 stycznia.

Formy złożenia deklaracji

Formy złożenia deklaracji:
 • wysyłka elektroniczna:
  • bez podpisu elektronicznego (w celu autoryzacji podaje się kwotę przychodu z zeznania składanego w zeszłym roku podatkowym),
  • z podpisem elektronicznym podając kod certyfikatu,
 • własnoręczne dostarczenie do urzędu i złożenie w odpowiednim okienku - pracownik urzędu ma obowiązek wydać potwierdzenie złożenia deklaracji,
 • wysyłka pocztą - ważne aby przedsiębiorca posiadał dowód nadania na którym widnieje data wysyłki.