Fotolia_14209430_SKażdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu?

Podatek dochodowy

Opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, bez względu na ich źródło. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku. Należy tego dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca następującego po okresie, którego zaliczka dotyczy. Ostateczne rozliczenie podatku następuje natomiast w terminie złożenia zeznania rocznego, tzw. PIT-36.

Podatek VAT

Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej, zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki 23 procentowe, 8 procentowe i 5 procentowe od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi ,bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru. Rozliczenia podatkowego VAT dokonuje się w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu VAT -7. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:

  • płatna dostawa towarów i płatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • eksport towarów.
Zobacz też: Rozwiązanie umowy zlecenia