Czynność, jaką jest wystawianie rachunków jest wpisana na stałe w życie przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia (podmiotowego lub przedmiotowego) z VAT. Innymi podmiotami wystawiającymi te dokumenty są osoby prywatne, które nie mają zarejestrowanej działalności, ale uzyskują dochody z tytułu najmu, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W przypadku tych grup poprawne wystawienie rachunku jest bardzo ważnym elementem ich działalności.

 

W jakim terminie wystawić rachunek?

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT wystawiają rachunek na żądanie nabywcy towaru lub usługi. Jeżeli żądanie takie pojawiło się jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, wówczas dokument ten należy wystawić w ciągu 7 dni od wydania towaru. Natomiast w sytuacji, gdy prośba o rachunek pojawiła się już po wydaniu towaru lub usługi – sprzedawca ma obowiązek dokonać tego w ciągu 7 dni od pojawienia się takiej prośby.

Prawo nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie od klienta pojawiło się po upływie 3 miesięcy od wydania towaru lub wykonania usługi. Nie oznacza to, że jeżeli przekroczony zostanie ww. termin, wówczas nie można już wystawić rachunku – można, ale przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku.

W przypadku sprzedaży usługi najmu często zdarza się sytuacja, gdy trudno jest określić, kiedy taka usługa została wykonana, gdyż ma ona charakter ciągły. Wówczas, w przypadku umowy terminowej, za dzień wykonania usługi najmu przyjmuje się ostatni dzień trwania takiej umowy. Natomiast jeżeli umowa jest bezterminowa, to dniem wykonania usługi w danym miesiącu jest ostatni dzień tego miesiąca.

Jak wystawić rachunek?

Dobrze wystawiony rachunek może zostać wypisany ręcznie bądź też stworzony za pomocą specjalnego programu komputerowego. W przypadku pierwszej możliwości, osoba zobowiązana do wystawienia takiego dokumentu może skorzystać z dostępnych w sklepach druczków, czy też wydrukować uprzednio ściągnięty z Internetu wzór. Każdorazowo należy upewnić się, czy wystawiony rachunek spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z powszechnie dostępnych i sprawdzonych programów do e-księgowości, które w swojej ofercie zawierają możliwość wystawiania rachunków. W takim wypadku przedsiębiorca może mieć pewność, iż wystawiony przez niego dokument będzie spełniał wszystkie niezbędne wymagania.

Zobacz też:

zus rca