Urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo – w innym przypadku staje się urlopem zaległym i powinien zostać wyczerpany w terminie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego najczęściej ustalany jest przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikiem. Co w przypadku, gdy urlop nie został wyczerpany zgodnie z planem? Wówczas pracownik ma prawo do wykorzystania go do 30 września następnego roku. Warto jednak pamiętać, że nie może on być częścią urlopu na żądanie.

Zaległy urlop – czy musi zostać wykorzystany?

Warto mieć na uwadze, że nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu może przynieść pracodawcy niekorzystne konsekwencje – przedsiębiorca podlega wówczas karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Co jeśli pracownik nie chce wykorzystać zaległego urlopu? W takiej sytuacji warto posłużyć się planem urlopowym wiążącym zarówno pracodawcę, jak też pracownika. Pracodawca powinien pamiętać, że urlop udzielany jest pracownikom chronologicznie – oznacza to, że najpierw wykorzystany musi być urlop zaległy, a dopiero później aktualny.

Termin wykorzystania zaległego urlopu

Pracownik ma prawo do wykorzystania zaległego urlopu do dnia 30 września następnego roku – rozpoczęcie go w tym dniu również traktowane jest jako zachowanie terminu. Pracodawca nieudzielający urlopu w tym okresie narusza przepisy, jednak nie powoduje to utracenia przez pracownika prawa do wolnego – może on wykorzystać je w ciągu trzech lat od momentu, kiedy stało się wymagalne. Zobacz też:

ile dni urlopu przysługuje karta ewidencji czasu pracy praca przy komputerze rozliczenie zaliczki