Za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednym z takich wyjątków jest art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy, który mówi że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Takie postanowienie wynika nie tylko z samej ustawy ale również licznych interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych.

Jeżeli wydatki te są związane pośrednio lub bezpośrednio z klientami, nie stanowią kosztu w myśl wcześniej przytoczonego artykułu. Wynika to z faktu, że trudno udowodnić związek przyczynowo- skutkowy między zakupionym dla kontrahentów alkoholem, a uzyskanymi przychodami.

Wyjątkiem jest jednak zakup alkoholu na rzecz pracowników w trakcie spotkań integracyjnych. Takie stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2101/10). Jednak już za koszt nie uznał zakupu alkoholu w związku ze szkoleniami pracowniczymi, ponieważ tego rodzaju wydatki nie są powiązane z celem, dla którego szkolenia są organizowane i nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów.

Należy jednak pamiętać, że są to wyroki w poszczególnych sprawach dotyczących wybranych podatników i do każdej sytuacji należy podchodzić indywidualnie.