Prowadzenie przedsiębiorstwa zazwyczaj związane jest z wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ciągłym wyścigiem z konkurencją. Dlatego tak znaczącą rolę w funkcjonowaniu firmy odgrywają aplikacje biznesowe, usprawniające cały proces zarządzania działalnością, pracownikami oraz dokumentami. Które aplikacje pomogą w drodze do sukcesu?   Aplikacje biznesowe podzielić można na trzy podstawowe grupy: służące do obsługi księgowości, wspomagające pracę grupową pracowników oraz poprawiające zarządzanie przedsiębiorstwem. Nadrzędną łączącą je cechą jest ich zwirtualizowanie, tzn. zastosowanie modułu Software as a Service – oprogramowania jako usługa – działającego w Internecie. Już nie ma potrzeby instalowania nietaniego programu na każdym komputerze. Wystarczy tylko wykupić abonament i za pośrednictwem strony internetowej w pełni używać ich możliwości. Co więcej, można to robić z dowolnego miejsca na świecie, bez względu na porę nocy czy dnia.

Wspomaganie pracy grupowej

Internetowe aplikacje wspomagające pracę grupową pracowników sprawdzają się zarówno w wielkich firmach nastawionych na ekspansję, jak i w średnich i małych przedsiębiorstwach. Pracują w oparciu o tzw. workflow, tj. obieg dokumentów między określonymi pracownikami, jednostkami, działami, a także instytucjami. Pionierem w tym rodzaju programów jest przeglądarka Google, udostępniająca swoje narzędzia za darmo.

Szybsze zarządzanie

Te aplikacje skierowane są do wszystkich dyrektorów, kierowników oraz właścicieli firm. Umożliwiają tworzenie terminarza spotkań, rozbudowanych baz danych z informacjami o klientach i kontrahentach, jak również prowadzenie historii sprzedaży i kontaktów. W poczet oprogramowań zarządzających zalicza się programy typu CRM.

Aplikacje biurowe

W poczet oprogramowań biurowych wliczyć należy programy do fakturowania, programy do księgowości, programy do kadr i płac oraz programy umożliwiające ewidencję korzystania z pojazdów służbowych.