Slider2-946x483Dogłębnie przemyślana i szczegółowo zaplanowana działalność ma znacznie większe szanse na powodzenie, niż w pośpiechu stwarzana firma. Do założenia własnej działalności gospodarczej trzeba się zatem przygotować. Najlepiej zacząć od stworzenia biznesplanu. Jak to się robi?

Czym jest biznesplan? To nic innego, jak pisemne sprecyzowanie oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy, opisanie działalności szczegół po szczególe. Taki projekt jest także nieodzownym wymogiem w instytucjach, u których można dostać dotację – bank, urząd pracy, urząd gminy. Nie można traktować go jako wymogu czysto formalnego. Brak planu działania to szybka droga do porażki przedsiębiorczej.

Właściwie sporządzony biznesplan musi zawierać niezbędne informacje, tj.:
 • jak będzie prowadzona promocja firmy,
 • na czym będzie firma zarabiać i ile,
 • do jakiej grupy odbiorców, konsumentów będzie skierowana oferta,
 • na jakich zasadach będzie prowadzona księgowość,
 • jaką pozycję rynkową ma zająć firma w pierwszym roku, drugim, trzecim i kolejnym,
 • ilu będzie miała pracowników,
 • po jakim czasie firma zacznie przynosić zyski,
 • w jaki sposób będzie prosperowała firma (na przykład pośrednictwo biznesowe, sprzedaż internetowa, sprzedaż usług, kolportaż),
 • jakie będą źródła finansowania firma (na przykład dotacje, pożyczki, kredyty, oszczędności),
 • na jakim rynku będzie działała – analiza konkurencji i branży,
 • w jaki sposób będą pozyskiwani nowi kontrahenci.

Kopiując istniejący już na rynku biznes, trzeba liczyć się z ogromną konkurencją. Przebicie się spośród setek podobnych przedsiębiorstw jest niezwykle trudne i wymaga czasu. Zwiększa też znacząco koszty w początkowym okresie funkcjonowania działalności. Należy zatem przed otworzeniem swojej firmy dokładnie przeanalizować rynek i znaleźć taką niszę, którą będzie można zagospodarować.