CSR - czym właściwie jest?

Corporate Social Responsibility to element strategii biznesowej, którego głównym priorytetem jest ekonomiczny rozwój przedsiębiorstwa w zrównoważony sposób, mający na celu poprawę jakości życia. Firma uwzględnia wówczas w swojej strategii działania przyczyniające się do ochrony środowiska oraz ma na uwadze interesy społeczne.

Podział obszarów CSR

CSR skupia się na kilku podstawowych obszarach, na płaszczyźnie których planowane są działania z zakresu zarządzania firmą.  Należą do nich elementy takie jak:

  • Rynek

Działania rynkowe powinny uwzględniać cały etap wytwarzania produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w miarę możliwości wspierać lokalne przedsiębiorstwa i przyczyniać się do rozwoju gospodarki w okolicy.  Wprowadzenie zasad CSR powinno ostatecznie prowadzić do oferowania produktu, spełniającego standardy jakości oraz normy bezpieczeństwa.  

  • Pracownicy

Pracownicy z jednej strony są współuczestnikami wdrożonego CSR w firmie, z drugiej jednak to również beneficjenci tego modelu zarządzania.  Firma odpowiedzialna społecznie zapewnia pracownikom równowagę miedzy życiem zawodowym a prywatnym oraz dba o wewnątrzfirmowe relacje, nie zapominając przy tym o zachowaniu bezpieczeństwa stanowisk pracy.

  • Społeczeństwo

Należy pamiętać o tym, że wszystkie firmy tworzą w społeczeństwie integralną całość. Społeczna odpowiedzialność biznesu polega bowiem na angażowaniu się w rozwiązywanie problemów, ważnych dla społeczeństwa.

  • Środowisko naturalne

Ekologia to istotny element CSR. Odpowiedzialność wobec środowiska nie powinna być działaniem jednorazowym, a być uwzględniana w strategii przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie świadomość ekologiczna to jeden z fundamentalnych elementów Corporate Social Responsibility.

Czy warto inwestować w CSR?

CSR dla jednych może wydawać się fanaberią PR’u, którą w prosty sposób można podbudować wizerunek firmy. Natomiast dla innych jest to sposób na rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o standardy zrównoważonego rozwoju. Dlaczego CSR jest jest tak chętnie propagowany przez firmy?

  • Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to obecnie nie tylko chwilowy trend ale stopniowo wdrażana do świadomości wizja zatrzymania negatywnego wpływu przemysłu na klimat. Firmy odpowiedzialne społecznie powinny dbać o to, aby zapewnić środowisko do życia przyszłym pokoleniom i zapobiegać dalszym negatywnym zmianom.

  • Poprawa jakości pracy

Do wprowadzenia zasad Corporate Social Responsibility konieczne jest poprawienie  atmosfery w zespole. Bez tego oraz akceptacji ze strony pracowników działań CSR wszystkie podjęte kroki będą nieskuteczne. Zgrany zespół to bowiem kluczowy punkt w efektywnym funkcjonowaniu firmy.

  • Zaufanie klientów/ społeczne zaangażowanie

Klienci stają się coraz bardziej świadomymi odbiorcami i zwracają większą uwagę na działania firmy. Zachowanie przedsiębiorstwa ma więc również wpływ na decyzje zakupowe.

  • Współpraca z organizacjami

Firma odpowiedzialna społecznie to taka, która potrafi podjąć działania we współpracy wspólnie z innymi organizacjami. Zazwyczaj gratyfikacją dla przedsiębiorstwa jest wyłącznie poprawa wizerunku firmy i ukazanie jej jako wrażliwej społecznie.

CSR nie jest już dobrowolnym dodatkiem, a powoli staje się koniecznością w podejmowanych przez przedsiębiorstwach działaniach. Termin odpowiedzialnego biznesu wszedł do mediów i stał się przedmiotem zainteresowania już jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami. Z tego względu nie można przejść obok tego zagadnienia obojętnie.

Zobacz też:

Dofinansowanie pfron

Wyszukiwarka kodów

Zfa