Minęło już kilka lat po głośnych i dość entuzjastycznie przyjętych deregulacjach zawodów (ograniczeniu wymogów nakładanych przez rząd w dostępie do danego zawodu). Uwolnienie m.in. zawodu księgowego odbiło się jednak widocznym spadkiem cen na rynku. Nie można również zapominać, że wiąże się to nierozerwalnie ze spadkiem jakości świadczonych usług. Dlatego też Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad przywróceniem regulacji zawodu księgowego. Czy zatem powróci certyfikat księgowego?

W kogo uderzyła deregulacja zawodu księgowego?

Deregulacja zawodu księgowego odbiła się przede wszystkim na przedsiębiorcach korzystających z usług biur rachunkowych. Dlaczego? Usługi księgowe potaniały - to powinno ucieszyć przedsiębiorców, ale czy na pewno? Tania usługa to usługa o niskiej jakości. Szczególnie widoczne jest to przy zawodzie księgowego, który przez zmieniające się się kilka razy do roku przepisy musi uczestniczyć w szkoleniach lub samodzielnie śledzić zmiany, co zajmuje czas. Ponadto ministerstwa wymagają elektronicznych rozliczeń do czego potrzebne są aktualizowane (do aktualnego stanu prawnego) na bieżąco systemy księgowe, a koszty wynagrodzeń pracowników rokrocznie rosną. Oznacza to, że dobry księgowy musi ponieść dużą ilość kosztów, w związku z czym nie może sobie pozwolić na zaniżanie cen swoich usług. Deregulacja zawodu spowodowała, że na rynku pojawili się a'la księgowi, czyli osoby świadczące usługi księgowe po bardzo niskich cenach, ale z konsekwencją braku pewności co do prowadzonych przez nich rozliczeń. Przedsiębiorca, który pokierował się niższą ceną, na początku współpracy jest bardzo zadowolony, ale należy pamiętać że rozliczenia podatkowe przedawniają się dopiero po 5 (a w praktyce 6) latach, a odpowiedzialność za dokonywane rozliczenia podatkowe zawsze pozostaje w pierwszeństwie na przedsiębiorcy. Obecnie pojawiają się przypadki, gdzie przedsiębiorca co prawda przez rok bądź półtora, płacił za księgowość bardzo niską cenę, ale korekty i prostowanie zaległych błędów (co niejednokrotnie zleca się innemu biuru rachunkowemu) kosztują go dużo więcej. W tym przypadku oszczędność okazuje się być pozorna.

Powrót do certyfikacji zawodu księgowego, czyli pomoc dla rynku!

Aby rynek mógł sam sobie poradzić z deregulacją potrzeba byłoby dużo czasu, a już dziś widać jak zaniżona została jakość usług księgowych (np. niektóre biura za ilość 100 dokumentów pobierają miesięczną opłatę w wysokości 100 zł netto) i jak uderzyło to w profesjonalne i wykwalifikowane biura rachunkowe, którym ciężko przekonać przedsiębiorców, że cena usługi gra znaczącą rolę, a prowadzenie księgowości po kosztach ma krótkie nogi i niestety kończyć się będzie przykrymi konsekwencjami i wizytami w urzędzie skarbowym. Projektowanym rozwiązaniem jest powrót do certyfikacji zawodu księgowego.

Certyfikat księgowego - nie dla wszystkich!

Wstępnie wskazuje się, że zmiany dotyczyć mają zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli głównie osób prowadzących biura rachunkowe. Przywrócenie certyfikatu księgowego nie objęłoby natomiast osób, które pracują w działach księgowych firm.

Jak wskazuje Gazeta Prawna.PL:

Deregulacja spowodowała spadek cen usług, ale – jak twierdzą eksperci – to dla przedsiębiorców tylko pozorna korzyść. – Błędy w rozliczeniach mogą ich kosztować dużo więcej, niż zaoszczędzą na usługach biura rachunkowego – mówi Mariusz Korzeb, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Z planów resortu cieszą się nie tylko organizacje przedsiębiorców, ale też środowisko akademickie. – Trzeba wymagać minimum kompetencji od osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe – komentuje dr hab. Mariusz Andrzejewski, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Czekamy zatem aż pojawią się projektowane zmiany.