Transakcje WNT często bywają kłopotliwe dla przedsiębiorców. Głównie dlatego, że ustawa podaje różne terminy rozliczania transakcji WNT oraz wyszczególnia warunki potrzebne do spełnienia, aby w ogóle była o nich mowa. W poniższym artykule opisujemy jak poradzić sobie z rozliczeniem VAT w przypadku zwrotu towarów w ramach WNT. Warunki zaistnienia WNT Dla przypomnienia, aby WNT miało miejsce, spełnione muszą zostać poniższe warunki:  

  1. Nabywcą towarów musi być podatnik VAT z kraju wspólnoty, któremu dane towary mają służyć w działalności gospodarczej,
  2. Sprzedawca posiada aktywny numer VAT (zweryfikowany, np. przez VIES),
  3. Następuje przemieszczenie towarów z jednego państwa wspólnoty do drugiego (przekroczenie granicy),
  4. Nabywca zyskuje prawo do rozporządzania towarami jako właściciel.

  Co ważne, warunkiem niezbędnym dla wystąpienia WNT jest dostawa (odpowiednio udokumentowana).   Zwrot towaru zakupionego w ramach WNT - rozliczenie VAT Niestety, przepisy jednoznacznie nie opisują sposobu rozliczania faktur korygujących dotyczących WNT (zagraniczni przedsiębiorcy zazwyczaj wystawiają noty debetowe lub kredytowe). Dlatego też, z wyjaśnieniem śpieszą organy podatkowe informując, że sposób rozliczenia zależy od okoliczności, w których powstały korekty. Katalog Stron   W interpretacji indywidualnej odnośnie zwrotu towaru zakupionego w ramach WNT, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnia, że korektę VAT z tego tytułu należy rozliczyć w miesiącu dokonania zwrotu towaru.  

PrzykładPrzedsiębiorca nabył w styczniu towary w ramach WNT, wtedy również zaksięgował poniesiony koszt. W tym samym miesiącu otrzymał fakturę/notę korygującą ilość zakupionych towarów, a w lutym zostały one zwrócone zagranicznemu dostawcy. Wówczas dokument korygujący uwzględnić należy w rozliczeniu VAT za luty.

  Inną sytuacją jest, kiedy przedsiębiorca otrzymał większą ilość towarów niż zamawiał, a na fakturze ujęta została ilość faktycznie zamówiona.Wówczas, obowiązek podatkowy VAT powstaje w miesiącu, w którym dostarczono towar i dotyczy jedynie towarów ujętych na fakturze zakupu. Bez znaczenia jest miesiąc, w którym nadwyżka została zwrócona dostawcy.  

PrzykładPrzedsiębiorca nabył w styczniu towary w ramach WNT. Po dostarczeniu okazało się, że ilość towarów znacznie przewyższa złożone zamówienie, ale faktura obejmuje te faktycznie zamówione. Wówczas, przedsiębiorca rozlicza zawartą transakcję w deklaracji VAT za styczeń, a dana nadwyżka nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych o ile zostanie zwrócona dostawcy.

  Wyjaśniając brak obowiązku podatkowego dla nadwyżki towarów, zauważyć można, że w ich odniesieniu nie został spełniony jeden warunek zaistnienia WNT - przedsiębiorca nie zyskał prawa do rozporządzania nimi jako właściciel. Towary te nie zostały przez niego zamówione i zostaną zwrócone zagranicznemu dostawcy, zatem nie mogą stanowić podstawy opodatkowania według zasad rozliczenia WNT.  

Ważne!Przeliczając fakturę korygującą związaną z WNT należy zastosować kurs jaki był właściwy dla rozliczenia pierwotnej transakcji.

Sprawdź, czy numer VAT UE jest niezbędny przy WNT?