W 2015 roku obowiązują te same zasady w przypadku opodatkowanie towarów używanych, jak w roku 2014. Większość z towarów używanych jest zwolniona z podatku VAT. Ich listę można znaleźć w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.   Zwolnienie z VAT w 2015 r. - zasada ogólna   Na mocy wyżej wymienionego przepisu, każda dostawa towarów, które wykorzystywane są tylko na cele działalności zwolnionej z podatku, jest zwolniona z VAT. Jednak tylko w przypadku, kiedy z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.   Uwaga! Od zeszłego roku, podatnik ma prawo do zastosowania zwolnienia z VAT przy sprzedaży towaru, który zakupiony był stosunkowo niedawno. Jednak aby je zastosować, musi spełnić dwa warunki:

 • towar był wykorzystywany tylko do działalności zwolnionej z podatku,
 • przy nabyciu towaru podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

  Zwolnienie z VAT w 2015 r. - sprzedaż samochodów   Dostawa samochodów, zarówno osobowych jak i innych pojazdów samochodowych, jest zwolniona z podatku VAT, jeżeli przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 lub 60% kwoty podatku:

 • określonej w fakutrze lub
 • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT, lub
 • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
 • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

jednak nie więcej, niż odpowiednio 5 albo 6 tysięcy złotych.   Sprzedaż towarów używanych a VAT marża   Warto także dodać, że opodatkowanie towarów używanych może odbyć się na zasadzie VAT marża, jednak cała transakcja musi spełniać określone warunki nabycie towarów musi pochodzić od:

 • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 • podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy VAT;
 • podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy VAT;
 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów w innym państwie członkowskim UE była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy VAT;
 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy VAT, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

  Podsumowując, wszyscy podatnicy prowadzący sprzedaż opodatkowaną, każdą sprzedaż majątku będą musieli opodatkować. Nie ma znaczenia w tej sytuacji fakt, czy przysługiwało mu w chwili nabycia towaru nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Zainteresował Cię ten artykuł? Przeczytaj: Samochód osobowy w firmie w 2015 roku!