binderElementy faktury, jako najważniejszego dokumentu księgowego, zostały szczegółowo opisane w Ustawie o podatku od towarów i usług (VAT). Większość z nich jest oczywista dla przedsiębiorców, istnieją jednak dane, które wzbudzają wątpliwości. Do tych ostatnich należy data sprzedaży na fakturze.

Elementy faktury

Elementy faktury zostały wymienione w art. 106e znowelizowanej ustawy o VAT. Zgodnie z zawartymi tam zapisami na fakturze powinny znaleźć się przede wszystkim dwie daty. Pierwsza jest datą wystawienia faktury. Druga to - o ile jest inna od daty wystawienia - data zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi.

Przedsiębiorcy, którym zależy w końcu na tym, aby wystawiane przez nich dokumenty były zgodne z przepisami, stają w tym momencie przed dylematem. Czy rzeczywiście na fakturze powinien znaleźć się zapis “Data zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi”, czy też możliwe jest pozostanie przy bardziej ekonomicznym - bo krótszym - zwrocie “Data sprzedaży”?

Data sprzedaży na fakturze - co wpisywać?

Wraz z wątpliwościami pojawiły się interpretacje organów podatkowych. Opinie urzędników wskazują na to, że na fakturze niekoniecznie trzeba wpisywać dokładnie taką frazę, jaka została zamieszczona w ustawie.

Zatem przedsiębiorca ma obowiązek umieścić na fakturze datę sprzedaży, jeśli jest ona różna od daty wystawienia dokumentu. Jednocześnie jednak może tę datę opisać wedle własnego uznania - jako “Data zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi” lub jako “Data sprzedaży”. W tym wypadku ustawa nie wymaga bowiem identycznego - litera w literę - opisywania elementów wskazywanych na fakturze. Tym samym nie ma potrzeby zmieniania oprogramowania do fakturowania z tego powodu, że nie jest w nim możliwa zmiana nazwy dat na fakturach.

Jakie elementy są obowiązkowe na fakturze?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje także grupa elementów, które na fakturze trzeba wpisać dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały one wykazane w prawie. Określono je w art. 106e ust. 1 pkt. 16-18 ustawy. Przykładem takich elementów są frazy “metoda kasowa” oraz “odwrotne obciążenie”.