Ustawodawca szykuje kolejne zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług, które mają wejść w życie wraz z nadejściem 2015 roku. Przewidywana nowelizacja obejmuje swoim zakresem między innymi kwestię właściwego określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych. Zmianie ulegnie nie tylko miejsce opodatkowania wspomnianych usług, ale również metoda fakturowania ich sprzedaży. W celu złagodzenia skutków wspomnianych zmian zostanie wdrożona wewnątrzwspólnotowa procedura szczególna rozliczania podatku VAT - czyli system Mini One Stop Shop.

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne - miejsce świadczenia w 2015 roku

Za sprawą zmian w Dyrektywie VAT Wspólnota Europejska zobowiązała państwa członkowskie do zaimplementowania przepisów odnośnie ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych.

Jak jest obecnie? Ustalenie miejsca świadczenia wspomnianych usług uzależnione jest głównie od statusów nabywców. W przypadku gdy nabywcą jest firma-podatnik z kraju należącego do Wspólnoty. zastosowanie znajduje art. 28b ustawy o VAT. W związku z tym miejscem świadczenia oraz opodatkowania usług jest kraj nabywcy. Inaczej jest natomiast, jeżeli sprzedaż jest świadczona na rzecz osoby prywatnej z Unii Europejskiej, gdyż w takiej sytuacji to sprzedawca zobowiązany jest do opodatkowania transakcji. Wynika to z faktu, iż miejscem świadczenia usługi wówczas jest kraj, w którym posiada on siedzibę działalności gospodarczej.

Powyższe kwestie od stycznia 2015 roku ulegną znacznej zmianie, gdzie status nabywcy zejdzie na drugi plan. Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych będzie zawsze kraj nabywcy - bez względu na to, czy będzie podatnikiem, czy też nie. Status usługobiorcy, natomiast będzie miał znaczenie w przypadku odrębnych zasad w kwestii procedur opodatkowania oraz fakturowania usług.

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne - fakturowanie od 2015 roku

Jeszcze w bieżącym roku podatkowym przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne bądź elektroniczne na rzecz osób prywatnych z Unii Europejskiej zobowiązany jest do opodatkowania transakcji krajową stawką podatku VAT - najczęściej 23%.  Dlatego też faktura wystawiona w tym przypadku nie różni się praktycznie niczym od dokumentu wystawianego w obrocie krajowym. Jeżeli natomiast sprzedaż wspomnianych usług dokonywana jest na rzecz innych podmiotów gospodarczych (podatników) - wówczas do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest ich nabywca. Polski podatnik umieszcza na fakturze jedynie adnotację o odwrotnym obciążeniu, nie wykazując jednocześnie stawki VAT, ponieważ to nie on odpowiada za rozliczenie podatku z danej transakcji.

Niestety, nowelizacja przyniesie zmiany również w kwestii formalnej wystawiania faktur oraz sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Za sprawą zmiany miejsca świadczenia usług oraz zasad ich opodatkowania sprzedawca będzie musiał zastosować stawki podatku VAT (podatku od wartości dodanej) właściwe dla kraju konsumpcji. Oznacza to, że podatnicy będą musieli wystawiać faktury zgodnie z zasadami, jakie obowiązują w krajach nabywcy.

Mini One Stop Shop - konieczna znajomość zagranicznych przepisów

W przypadku korzystania z procedury szczególnej VAT - Mini One Stop Shop - przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne na rzecz osób prywatnych, będą zmuszeni stosować stawki obowiązujące w krajach konsumpcji. Wiążę się to natomiast z obowiązkowym zapoznaniem się z zasadami opodatkowania stosowanymi w kraju nabywcy. Znacznym ułatwieniem będzie z pewnością opracowane oraz opublikowane przez Komisję Europejską zestawienie stawek VAT - właściwych dla poszczególnych krajów. Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić czas spędzany na śledzeniu prawa obowiązującego w innych krajach.

Przedsiębiorca, decydując się na korzystanie ze szczególnej procedury rozliczeń podatku VAT, co do zasady będzie musiał opracować nowy schemat dokumentowania danych transakcji. W niektórych przypadkach może się okazać konieczna zmiana programu do wystawiania faktur, gdyż możliwe że nie każdy będzie posiadał narzędzie pozwalające na umieszczenia zagranicznych stawek podatku VAT.