Informacje o delegacjach

Przy wykonywaniu działalności gospodarczej konieczne są wyjazdy poza stałe miejsce prowadzenia działalności zwane delegacjami. Dotyczy to zarówno właściciela jak i osób zatrudnionych w jego firmie. Jeżeli delegację odbywa pracownik wówczas przysługują mu diety oraz zwrot wydatków na dojazdy komunikacji miejscowej, noclegi, przejazdy oraz na inne udokumentowane wydatki. W 2008 roku kwota diety krajowej wynosi 23 zł za dobę podróży służbowej.
Ważne : dieta nie przysługuje pracownikowi jeżeli podróż służbowa trwa krócej niż 8 godzin. Natomiast jeżeli podróż odbywa się poza granicami Polski ( tzw. delegacja zagraniczna) wówczas dieta wynosi 42 Euro/ za dobę. Podróż służbową poprzedza wydanie przez właściciela polecenia wyjazdu, a sam wyjazd musi być związany z realizacją konkretnego zadania służbowego. Natomiast jeżeli delegację odbywa właściciel firmy wówczas nie może on sam sobie wypłacić diety, zalicza jedynie w koszty jej równowartość.

Suma noclegowa

Zgodnie z przepisami pracownikowi, któremu nie przydzielono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył pokwitowania za nocleg, należy się ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety czyli 34,50 zł. Ryczałt przysługuje, gdy nocleg trwał nie mniej niż 6 godzin pomiędzy 21 i 7.

Podróż służbowa prywatnym samochodem

Jeżeli pracownik odbędzie podróż służbową samochodem który nie jest własnością pracodawcy, a np. swoim osobistym, wówczas przysługuje mu zwrot kosztów w wysokości będącej iloczynem przebytych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż stawka wynikająca z odrębnych zasad. Dobrym systemem do liczenia kilometrówki jest program do faktur wfirma.pl firmy media IT.

Obecnie stawki za 1 kilometr przebiegu wynoszą:

  • Dla samochodu osobowego:
    • o pojemności silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł
    • o pojemności silnika powyżej 900 cm 3 – 0,8358 zł
  • Dla motocykla – 0,2302 zł
  • Dla motoroweru – 0,1382 zł

 

Podróż służbowa przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który używa w prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy (niewprowadzony do ewidencji środków trwałych), musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w której wykazuje wszystkie kilometry przebyte na potrzeby działalności gospodarczej w danym miesiącu, również te przejechane w podróży służbowej. Przedsiębiorca oprócz ewidencji przebiegu pojazdu, zmuszony jest również do udokumentowania wydatków faktycznie poniesionych na bieżącą eksploatację samochodu, np. zakup paliwa. Do kosztów uzyskania przychodów można uwzględnić wydatki poniesione przez przedsiębiorcę, związane z użytkowaniem prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, ale tylko do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.