Każdego dnia w sieci pojawiają się nowe sklepy internetowe. By zminimalizować koszty prowadzenia działalności, przedsiębiorcy poszukują nowoczesnych i korzystnych rozwiązań. Jednym z nich jest dropshipping. Czym jest dropshipping w modelu pośrednictwa z krajami z UE?

Czym jest i na czym polega dropshipping?

Dropshipping to model logistyczny sprzedaży produktów przez internet. Właściciele sklepów, którzy nie posiadają własnego magazynu lub chcą obniżyć koszty, mogą podpisać umowę z dostawcą (najczęściej hurtownią), by ta kolekcjonowała zamówienia i wysyłała paczki do klientów. Ponieważ dropshipping jest coraz popularniejszy, niektórzy hurtownicy proponują właścicielom e-sklepów skorzystanie ze specjalnych integracji między hurtownią a sklepem. Rozwiązanie to zapewnia pracownikom sklepu internetowego wgląd do stanów magazynowych dostawcy – w ten sposób eliminuje się sytuacje, gdy realizacja zlecenia nie jest możliwa z uwagi na brak towaru.

W zależności od umowy między właścicielami sklepu i hurtowni, ta druga może odpowiadać (i tak najczęściej jest) za obsługę zwrotów, wymianę towarów czy rozpatrywanie reklamacji.

Warto przy tym dodać, że klient końcowy (osoba, która złożyła zamówienie w sklepie internetowym), często nie jest świadoma tego, że za wysyłkę towaru odpowiada firma trzecia. Dzieje się tak dlatego, że hurtownicy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich kontrahentów – proponują im wysyłkę towaru w opakowaniach obrandowanych logo partnera. To powoduje, że klient nie jest zdezorientowany – na kartonie nie ma danych nadawcy, które nic mu nie mówią.

Jakie korzyści płyną z dropshippingu?

Model dropshippingu jest korzystny zarówno dla właściciela sklepu, jak i hurtowni. Dzięki współpracy z dostawcą towaru, przedsiębiorca:

● nie musi utrzymywać magazynu, dzięki czemu obniża koszty – to szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy dopiero startują z własnym e-biznesem i chcą jak najwięcej środków przeznaczyć na działania marketingowe,

● nie lokuje środków w zakup towaru – w swoim sklepie wystawia produkty dostępne w ofercie hurtowni, z którymi podpisał umowy,

● może liczyć na szybką obsługę swoich klientów – hurtownie współpracują z różnymi firmami kurierskimi, dysponują też zasobami ludzkimi i narzędziami, dzięki którym mogą oferować szybką realizację zamówień,

● może skoncentrować się na prowadzeniu biznesu – szczególnie dotyczy to kwestii marketingowych, pozyskiwania klientów i budowania z nimi relacji,

● za towar płaci dopiero po otrzymaniu płatności od swojego klienta – wielu hurtowników wystawia swoim kontrahentom faktury raz w miesiącu.

Dropshipping jest też korzystny dla dostawcy. Współpracując z e-sklepami w tym modelu, hurtownik może liczyć na stały dopływ nowych zamówień. Zyskuje też dodatkowe źródło dochodu – większość hurtowników pobiera prowizję za każde obsłużone zamówienie.

Dropshipping nie tylko na polskim rynku

Bycie konkurencyjnym wymaga od właścicieli sklepów dostosowania się do potrzeb klientów. Inaczej mówiąc, przedsiębiorcy muszą na bieżąco śledzić rynkowe nowości i – jeżeli pasują one do profilu prowadzonej przez nich działalności – wprowadzać je do oferty. By być o krok przed konkurencją, wielu właścicieli e-sklepów nawiązuje współpracę nie tylko z polskimi hurtowniami, ale również dostawcami mającymi siedzibę za granicą – w krajach z lub spoza Unii Europejskiej. Nawiązanie kontaktów biznesowych ułatwiają specjalne platformy sprzedażowe, z których mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i właściciele e-sklepów. Należą do nich m.in. Aliexpress czy Alibaba (serwis dedykowany przedsiębiorcom).

Współpraca z podmiotami z różnych krajów, a także wysyłka towarów do klientów z Unii Europejskiej i krajów nienależących do Wspólnoty rodzi pytania o sposób opodatkowania. Warto wiedzieć, że w polskich przepisach na próżno szukać stosownych uregulowań. Osoby zaangażowane w ten model logistyczny sprzedaży kanałem online muszą zatem kierować się zasadami ogólnymi.

Dropshipping w modelu pośrednictwa z krajami z UE i spoza UE

Jak wygląda dropshipping w UE? Właściciel sklepu internetowego w niektórych przypadkach jest traktowany jako pośrednik (potwierdza to stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-453/05). Taki model oznacza, że obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na kupującym. Nie zawsze jednak będzie to wymagane – w obrocie wewnątrzwspólnotowym ustalono kilka wyjątków. Stawka 0 proc. ma zastosowanie wówczas, gdy:

● nabywca posiada ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych,

● podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE,

● podatnik posiada dokumentację, na podstawie której można stwierdzić, że towary, które były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, zostały dostarczone nabywcy.

Wielu właścicieli sklepów internetowych zarejestrowanych na terenie Polski tłumaczy ofertę na inne języki i oferuje produkty klientom również spoza Unii Europejskiej. Ma to sens, gdyż z roku na rok również Polacy coraz chętniej robią zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Jak wówczas wygląda kwestia opodatkowania? W przypadku sprzedaży towarów do krajów spoza Unii Europejskiej uiszczenie podatku leży po stronie kupującego.

Aby zastosować prawidłowy sposób opodatkowania, konieczne jest sprawdzenie lokalizacji poszczególnych podmiotów biorących udział w transakcji (dostawcy, sprzedawcy i klienta). Dopiero wówczas możliwe jest określenie, który z modeli podatkowych będzie właściwy.