Działalność rolnicza - definicja

  Działalność rolnicza: pod tym pojęciem kryją się następujące czynności:

 • produkcja zarówno roślinna, jak i zwierzęca,
 • produkcja materiałów siewnych i szkółkarskich, hodowlanych i reprodukcyjnych,
 • produkcja warzywnicza, gruntowa, pod folią czy szklarniowa,
 • produkcja ozdobnych roślin i grzybów uprawnych,
 • produkcja sadownicza,
 • chów, hodowla oraz produkcja materiałów zarodowych zwierząt, ptactwa czy owadów użytkowych,
 • produkcja zwierzęca typu przemysłowego albo fermowego,
 • chów oraz hodowla ryb i wszystkich innych organizmów, które żyją w wodzie,
 • uprawa w szklarniach czy ogrzewanych tunelach foliowych,
 • uprawa grzybów razem z ich grzybniami,
 • uprawa roślin “in vitro”,
 • fermowa hodowla oraz chów rzeźnego i nieśnego drobiu,
 • prowadzenie wylęgarni drobiu,
 • hodowla a także chów zwierząt laboratoryjnych oraz futerkowych,
 • hodowla oraz chów dżdżownic, entomofagów i jedwabników,
 • prowadzenie pasiek, chów i hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym,
 • handel produktami gospodarki łowieckiej oraz leśnej z wyłączeniem drewna z drzew tropikalnych i bambusa,
 • świadczenie usług rolnych.