Własna działalność jest przede wszystkim źródłem zarobków, dlatego aby ją utrzymać i rozwijać należy efektywnie zarządzać bieżącymi środkami firmy. Trzymanie się stałych rozwiązań nie przyniesie wymiernych efektów. W tym celu warto śledzić rynek gospodarczy, analizować zmiany i działania konkurencji, by móc stworzyć własny plan i podjąć ryzyko inwestycji. Jak powinno wyglądać efektywne zarządzanie bieżącymi środkami firmy? Odpowiedź w artykule.

Jak firmy zarządzają swoimi środkami?

Zmiany na rynku kapitałowym zachodzą w bardzo szybkim tempie, co można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce. Dziś mamy dostęp do wielu produktów finansowych, które są dobrym sposobem na dodatkowe pomnażanie kapitału firmy. W dalszym ciągu dużą popularnością cieszą się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR), klasyczne i długoterminowe lokaty bankowe, czy depozyty jednodniowe (overnight). Jednak ich charakter długoterminowy i niska stopa oprocentowania nie pozwalają na osiąganie dużych zysków w krótkim terminie.

Dlatego firmy coraz częściej wybierają alternatywne sposoby pomnażania kapitału, takie jak obligacje skarbowe czy fundusze inwestycyjne.

Efektywne zarządzanie bieżącymi środkami firmy poprzez fundusz inwestycyjny

Jest to prosty i elastyczny sposób na zarabianie pieniędzy. Przedsiębiorstwo, które wybrało fundusz inwestycyjny, zaraz po podpisaniu umowy może dysponować ulokowanymi tam środkami pieniężnymi. Atutem funduszu jest możliwość wypłacania pieniędzy wraz ze zgromadzonym zyskiem w trakcie takiej inwestycji, w efekcie czego nie tracimy odsetek. Ten rodzaj inwestycji cechuje się dochodowością i jest dość łatwy w zarządzaniu bieżącymi środkami firmy. Pozwala na swobodne odkładanie w sposób regularny lub jednorazowy. Jest przeciwieństwem lokaty, która z reguły jest długoterminowa i niskooprocentowana i - co najważniejsze - nie pozwala na dysponowanie zgromadzonymi środkami w trakcie jej trwania.

Fundusz inwestycyjny a fundusz pieniężny

W dalszym ciągu istnieje błędne przekonanie, że fundusz inwestycyjny jest ryzykowny, gdyż wiąże się z zamrożeniem kapitału na długi okres. Dotyczy to jednak funduszy akcyjnych, a nie funduszy pieniężnych. Fundusze inwestycyjne cechują się większą rentownością w porównaniu z rocznym oprocentowaniem depozytu, ponadto mają płynność finansową zbliżoną do depozytów overnight. Wpłaconymi pieniędzmi przedsiębiorstwo może swobodnie obracać. Warto zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy mają pewność otrzymania w pełni wypracowanego zysku z ulokowanych w funduszu pieniędzy.

Fundusz inwestycyjny może stanowić dodatkowe źródło zarobkowe dla przedsiębiorstwa. Co więcej, pozwala efektywne zarządzać bieżącymi środkami firmy. Nie utrudniają polityki przedsiębiorstwa i nie stanowią bariery w razie zapotrzebowania finansowego. Ten sposób inwestowania nie niesie za sobą ryzyka, jak w przypadku pozostałych produktów bankowych.