Eksploatacja pojazdu służbowego

Obniżanie podatku należnego o podatek naliczony jest dopuszczalne w sytuacji wydatków dotyczących eksploatacji prywatnego samochodu użytkowanego w w przedsiębiorstwie. W tym przypadku należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która daje możliwość zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, tak jak tego określają to ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek zapłacenia podatku od środków transportowych, mają prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie wydatki dotyczące eksploatacji samochodu będącego środkiem trwałym w firmie, mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów w całej wysokości bez względu na to, czy dany samochód w świetle przepisów ustaw o podatkach dochodowych jest samochodem osobowym lub innym samochodem. Wydatki z tytułu używania samochodów nie będących środkiem trwałym w firmie są rozliczane na nieco odmiennych zasadach. Duże znaczenie ma wówczas rozdział na samochody osobowe oraz inne samochody. Wydatki na eksploatacje samochodów osobowych są ograniczone, a wydatki z tytułu używania innych samochodów nie podlegają żadnym ograniczeniom.