Co roku w Polsce przybywa food trucków oferujących rozmaite potrawy z całego świata. Klienci coraz częściej stawiają na jakość i różnorodność posiłków w nich serwowanych. Food truck to biznes, który może przynieść duże zyski, ale brak odpowiedniego przygotowania i umiejętności może przysporzyć też wiele problemów i strat. Decydując się na jego otwarcie, trzeba przygotować się do tego nie tylko pod względem organizacyjnym, lecz także przeanalizować kwestie prawne i podatkowe. Jednym z zagadnień związanych z posiadaniem food trucka jest sposób ewidencjonowania sprzedaży – czy konieczna jest kasa fiskalna?

Food truck - z czym się wiąże prowadzenie tego biznesu

Food truck to ciekawa alternatywa dla osób, które chciałyby otworzyć własną restaurację, ciesząca się nieustanną popularnością. Nie oznacza to jednak, że posiadanie go to biznes bezproblemowy i niewymagający inwestycji. Przede wszystkim przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością zakupu lub dzierżawy food trucka, przystosowania go do specyfiki oferowanych posiłków, zakupu potrzebnych produktów, paliwa, opłacenia miejsca czy zatrudnienia pracowników. Dodatkowo konieczne są także badania sanitarno-epidemiologiczne całego personelu oraz odbiór food trucka przez sanepid.

Aby biznes przynosił oczekiwane zyski, potrzebny jest zatem dobry pomysł na serwowane w food trucku potrawy, miejsce w którym przebywa duża liczba ludzi, oraz odpowiednie wykonanie. Duża konkurencja sprawia, że brak rzetelnego przygotowania do prowadzenia biznesu, zła jakość używanych produktów czy nieodpowiednie przygotowanie posiłków może skazać nas na porażkę. Prowadzenie food trucka to biznes uzależniony od pogody, trzeba liczyć się z tym, że w dni deszczowe i upalne klientów będzie mniej niż zazwyczaj. Jeżeli jednak mamy pomysł na biznes, warto próbować swoich sił. Mimo dużej konkurencji rynek wciąż wydaje się nienasycony, a potencjalni klienci otwarci na nowości. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze przyzwyczajenia, przez co ludzie coraz chętniej korzystają z możliwości zakupu jedzenia na wynos i na świeżym powietrzu. W dużych miastach skupiska food trucków cieszą się popularnością, codziennie można tam spotkać wielu wielbicieli szybkiego jedzenia serwowanego z ciężarówki.

Czy właściciele food trucków muszą instalować kasę fiskalną począwszy od pierwszej sprzedaży?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w polskim systemie podatkowym osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce i dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych co do zasady są obowiązane do posiadania kas rejestrujących i ewidencjonowania na nich sprzedaży. Przepisy dopuszczają jednak zwolnienie z obowiązku ich posiadania do momentu osiągnięcia przez przedsiębiorcę obrotu 20 000 zł netto (zwolnienie podmiotowe).

Ważne!
Art. 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 roku: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej pod warunkiem nieprzekroczenia wspomnianego limitu obrotów. Ustawodawcy prezentują katalog czynności, którym zwolnienie nie przysługuje.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz

  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

Oznacza to, że przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wyżywieniem w formie stacjonarnych placówek gastronomicznych lub usług kateringowych są zobowiązani do instalacji kasy fiskalnej, począwszy od pierwszej transakcji sprzedaży. Przedsiębiorcy świadczący mobilne usługi gastronomiczne, a więc takie, które nie mają stałego miejsca sprzedaży, mogą zatem korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej, oczywiście pod warunkiem nieprzekroczenia obrotu 20 000 zł w skali roku. 

W praktyce oznacza to, że właściciele food trucków nie muszą nabywać i instalować kasy rejestrującej przed dokonaniem pierwszej transakcji sprzedaży. Dzięki temu mogą w początkowej fazie przetestować swój biznes bez konieczności inwestowania w nią. Przedsiębiorcy serwujący posiłki z ciężarówki muszą jednak pamiętać, że po osiągnięciu limitu sprzedaży 20 000 zł netto mają obowiązek zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży. W przypadku, gdy roczny obrót przekroczy 20 000 złotych netto, właściciel food trucka ma obowiązek zakupu i instalacji kasy fiskalnej w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono limit.

Food truck a kasa fiskalna– interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej z 4 maja 2015 roku (sygn. IPTPP4/4512-50/15-4/UNR) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w food trucku.

Stwierdził on, co następuje:

„Wnioskodawczyni w opisie sprawy wskazała, że od 1.03.2013 roku prowadzi działalność w zakresie sprzedaży posiłków w ruchomej przyczepie gastronomicznej. […]

Wnioskodawczyni dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zainteresowana sprzedaje hot-dogi, kiełbaski na gorąco, herbatę i kawę. Wnioskodawczyni nie zapewnia klientom stolików, toalety i szatni, nie świadczy usług polegających na nakrywaniu do stołu i sprzątaniu stolików po konsumpcji. Wnioskodawczyni nie świadczy usług doradztwa i wyjaśniania klientom w przedmiocie oferowanych im posiłków. Sprzedaży posiłków nie towarzyszy serwis polegający na przekazywaniu zamówienia do kuchni, układaniu posiłków na talerzach i podawanie ich klientom. Sprzedawane posiłki nie zawierają produktów z zawartością alkoholu powyżej 1,2%. Wnioskodawczyni nie prowadzi sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% jak również nie sprzedaje napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawczynię w stosunku do sprzedaży posiłków nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że może ona korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży posiłków za pomocą kasy rejestrującej ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł. […]”. 

Przekroczenie obrotu w trakcie roku

Limit 20 000 zł zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej to limit roczny, jednak w razie gdy dany przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, powinien ustalić kwotę limitu proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy w danym roku.

Przykład 1.

Pan Arkadiusz zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą 1 sierpnia 2021 roku. Prowadzi food truck i korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej na podstawie limitu obrotów. Jaka kwota limitu przysługuje mu w 2021 roku?

Pan Arkadiusz prowadzący food truck ma obowiązek rejestrowania transakcji sprzedaży na kasie fiskalnej, chyba że obroty ze sprzedaży nie przekraczają limitu 20 000 zł w skali roku. Z uwagi na to, że rozpoczął on działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, limit ustalany jest proporcjonalnie do czasu prowadzenia firmy, należy zatem sprawdzić, ile dni pozostało do końca roku.

W tym przypadku do końca roku podatkowego zostały 153 dni.

(20 000 zł / 365) × 153 = 8383,56 zł

Po przekroczeniu limitu obrotu ze sprzedaży w kwocie 8383,56 zł w 2021 roku pan Arkadiusz zobowiązany jest do zakupu i używania kasy fiskalnej w działalności. Jeżeli w 2021 roku limit 8383,56 zł nie zostanie przekroczony, to w 2021 roku pan Arkadiusz może nie instalować kasy fiskalnej.