Często zdarza się, że konsumenci zwracają nabyty w sklepie towar. Mają do tego prawo opisane w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jak więc poprawnie zaksięgować taką czynności?

Jak zaksięgować zwrot towaru?

Najczęstszym przypadkiem zwrotu towaru są reklamacje skierowane do sprzedawców przez osoby fizyczne. Zwrot towaru uwzględniany jest jedynie na podstawie paragonu , uwierzytelniającego zakup reklamowanego towaru u danego sprzedawcy. W przypadku uznania wnoszonej reklamacji za uzasadnioną, sprzedawca pomniejsza obrót o sumę wartości zwracanego towaru. Pomniejszenie to obejmuje zarówno cenę towaru, jak i VAT. Zwrócenie towarów nabytych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej przedstawia się w księgach rachunkowych w poniższy sposób: - jeżeli reklamacja jest uzasadniona i dokonana zostanie wymiana towaru reklamowanego na nowy towar, ale o wyższej jakości, za który klient dopłaci różnicę do ceny, trzeba skorygować sprzedaż towarów i kwotę podatku należnego:
  • zwrot zareklamowanego towaru: Wn konto Towary” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
  • różnica między wartością towarów: Wn konto „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
  • korekta sprzedaży: Wn konto „Sprzedaż towarów” / ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/ Wn konto „Kasa”
  • wydanie nowego towaru o wyższej cenie: Wn konto „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto „Towary”
- jeśli reklamacja jest podstawna i w związku z tym obniżona zostanie cena reklamowanego towaru, należy dokonać korekty wartości sprzedanych towarów oraz wypłacić klientowi część gotówki:
  • wypłata części gotówki – Wn konto „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto „Kasa”
  • korekta sprzedaży – Wn konto „Sprzedaż towarów” / Wn konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/ Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
- jeżeli reklamacja jest uzasadniona i dokonana będzie wymiana reklamowanego towaru na nowy towar w tym samym gatunku i cenie, nie dokonuje się korekty sprzedaży, a jedynie księguje zwrot towaru oraz wydanie nowego towaru: Wn konto „Towary” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki” i przy wydaniu towarów zapis odwrotny